2023-05-25 08:00Pressmeddelande

ME och Byggnads överens om nytt Entreprenadmaskinavtal

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin och Maskinentreprenörernas chefsförhandlare Claes Arenander skakar hand efter ha undertecknat ett nytt tvåårigt Entreprenadmaskinavtal.Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin och Maskinentreprenörernas chefsförhandlare Claes Arenander skakar hand efter ha undertecknat ett nytt tvåårigt Entreprenadmaskinavtal.

Sent under onsdagen kom parterna överens, skakade hand och undertecknade överenskommelsen. Avtalet mellan bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) och fackförbundet Byggnads löper över två år, från 1 juni 2023 till 31 maj 2025. Avtalsvärdet är 7,4 procent fördelat på 4,1 procent för första året och 3,3 procent för andra året. 
 
– Genom förhandlingarna tvingas båda parter ta ansvar för att kollektivavtalen anpassas till den rådande verkligheten, säger Claes Arenander, förhandlingschef och vice vd på ME. Utmaningen denna gång har varit att hitta en balans mellan våra medlemmars behov av flexibilitet för bibehållen konkurrenskraft och Byggnads önskan om kontroll för att slå vakt om sina medlemmar på arbetsplatserna. Den svenska modellens styrka är att parterna, trots inledningsvis olika utgångspunkter, till sist alltid kommer överens.
 
Överenskommelsen ger ME:s medlemmar större flexibilitet vad gäller arbetstidens förläggning, och utökade möjligheter att tillämpa differentierade lönenivåer på företag generellt och för kranförare specifikt.
 
– Med denna överenskommelse har i princip alla företag på detta avtalsområde rätt att tillämpa individuellt differentierad lönesättning för sin personal. Det är en stor framgång och bra för en del av branschen som präglats av laglön, säger Claes Arenander. 
 
Avtalet ger Byggnads möjlighet att på ME:s medlemsföretags arbetsplatser genomföra utökade kontroller av företag. Överenskommelsen mellan parterna ger ME rätt att åberopa veto om Byggnads region missbrukar rätten att begära kontroll.
ME:s medlemsföretag får med det nya avtalet bland annat:
  • Utökad avtalskorridor för arbetstidens förläggning till 8 sammanhängande timmar per dag mellan 06.00 och 18.00.
  • Rätt att tillämpa differentierade lönenivåer upp till 15 procent för förare av olika maskinslag (teleskoptruck, mobil- och tornkran).
  • Utökad möjlighet att tillämpa differentierade lönenivåer med upp till 15 procent för maskinförare, rivare och arbetstagare som utför grundförstärkningsarbeten.
  • Möjlighet till behovsanställning av arbetstagare som uppbär pension.
  • Utvecklade regler för överenskommelse om oförutsett nattarbete mellan företag och anställd med upp till 4 nätter. 

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Veronica Sandström