2020-12-11 11:38Pressmeddelande

ME och Byggnads tecknar historiskt viktigt avtal

null

Maskinentreprenörerna (ME) och Byggnadsarbetareförbundet har idag tecknat ett modernt avtal inom märket (5,4 procent). Efter konstruktiva förhandlingar är parterna överens om viktiga delar som kommer tjäna branschen väl.

- Det har varit väldigt konstruktiva och lösningsorienterade förhandlingar. ME:s medlemsföretag kommer nu för första gången inom Entreprenadmaskinavtalet (EMA) få möjlighet att stärka relationen med sina medarbetare genom viss individuell lönesättning där det är motiverat. Det har varit ett mål vi arbetat mot länge, säger Claes Arenander, förhandlingschef på ME.

Det nya avtalet mellan ME och Byggnads gäller från och med första januari till och med 30 april 2023. Löneökningarna som håller sig inom märket på 5,4 procent höjs med 935 kronor från första januari 2021 och med 709 kronor första maj 2022. Under avtalsperioden ska det också göras avsättningar för pensionsförmåner.

- Avtalet mellan ME och Byggnads följer delvis den hemställan som Byggföretagen och Byggnads är överens om. Det som är glädjande är att ME och Byggnads har kommit överens om viktiga branschspecifika förbättringar som får stor betydelse. Bland annat gällande oförutsedda nattarbeten som företagen nu kan komma överens om med sina medarbetare om direkt när det bara gäller upp till två dygn. Det gick inte tidigare, säger Arenander.

Pensioner

Parterna fortsätter att inom löneutrymmet satsa på extra pension och har precis som tidigare år kommit överens om at avsätta en del av utrymmet för extra pensionsavsättningar. Vi följer Svenskt Näringslivs och LO:s överenskommelse om förändringar av SAF-LO-pensionen.

Kontaktpersoner:

Claes Arenander, förhandlingschef

E-post: claes.arenander@me.se, tfn: 08-762 70 99

Anders Robertsson, VD Maskinentreprenörerna

E-post: anders.robertsson@me.se, tfn: 0705-32 70 78


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson