2013-04-17 15:30Pressmeddelande

ME och IF Metall har signerat nytt Gruventreprenadavtal

null

Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har kommit överens om ett nytt Gruventreprenadavtal som löper fram till den 30 april 2016. Part äger dock rätt att i förtid, och under förutsättning att Industriavtalet sagts upp, senast den 30 oktober 2014 säga upp avtalet att gälla per den 30 april 2015.

- Det är ett rakt avtal som ömsesidigt mejslats fram på det överenskomna ”märket”, 6,8 procent över avtalsperioden. Det är ett viktigt avtal för en bransch som växer kraftig, säger Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna.

Avtalet har förhandlats fram i nära samverkan med aktiva företagare för branschen och IF Metall.

- Även om det är ett relativt rakt avtal innehåller det dock ett antal justeringar som är viktiga för våra medlemmar, förklarar Per-Erik Markström, avtalsansvarig samt regionchef för ME Nord. Vi har utvecklat arbetstidsavtalet som nu innehåller möjlighet till flextid och arbetstidsbank men också möjlighet att införa raster istället för pauser vid kontinuerlig skiftgång.

Därutöver innehåller avtalet höjning av grundlön samt oförändrad arbetstidsförkortning.

Avtalsinformation till ME:s medlemmar kommer att genomföras under maj månad.

För mer information:
Per-Erik Markström, region Nord, tfn: 070-370 90 24
Hampe Mobärg, VD, ME, tfn: 073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson