2012-05-10 16:00Pressmeddelande

ME och IF Metall har tecknat ett nytt Gruventreprenadavtal

null

Det nya Gruventreprenadavtalet är en utveckling av det avtal som sedan 1994 har gällt mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall. Avtalet löper till 30 april 2013 och de avtalade löneökningarna följer industrins märke.

- Vi är mycket glada över att ha ett nytt avtal på plats för våra medlemsföretag som är underentreprenörer i gruvnäringen, säger Mathias Fors, förhandlingschef på ME.

- Maskinentreprenörernas medlemsföretag växer i samklang med gruvbranschen. I den kraftiga utveckling som sker är det angeläget att vi träffar tydliga och konkurrenskraftiga avtal anpassade till företagens verklighet, säger Per-Erik Markström, regionchef ME Nord.

En nyhet i avtalet är att företagen ges möjlighet att anställa för yrkesintroduktion. Detta är ett led i att möta behovet av rekrytering av nya maskinförare. Under yrkesintroduktionen med handledare ges utbildning bl.a. i de säkerhetskrav som gäller för arbete i gruva. Den som anställs för yrkesintroduktion får en lön som är 80 % av gällande grundlön i avtalet. Parterna är också överens om att löpande jobba med arbetstids- och arbetsmiljöfrågorna som är betydelsefulla för branschens möjlighet att utvecklas.

- Det är väldigt viktigt att våra medlemsföretags och deras medarbetare har tydliga avtal att utgå ifrån nu när gruvbranschen går igenom en intensiv tillväxtfas, förklarar Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna. Samtidigt siktar vi på att förstärka vår lokala representation i Malmfälten för att kunna ge bra service till våra medlemmar på plats.

För ytterligare information kontakta:
Mathias Fors, Förhandlingschef, tfn: 072-711 88 07
Per-Erik Markström, Regionchef, tfn: 0910-78 29 29
Hampe Mobärg, VD, tfn: 073-029 88 56 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson