2015-09-22 09:15Pressmeddelande

ME och Ingelstadgymnasiet inleder samarbete om att utbilda framtidens maskinförare

null

Maskinentreprenörerna (ME) och Ingelstadgymnasiet inleder samarbete för att utveckla gymnasieutbildningen till anläggningsmaskinförare. Maskinföraryrket är i kraftig utveckling och det finns en ökande efterfrågan på killar och tjejer som kan hantera moderna maskiner med digitala styrsystem.

– Vi är väldigt nöjda med att samarbeta med ME om att utveckla en utbildning för framtidens maskinförare, säger Malena Richardson, rektor på Ingelstadgymnasiet. Vi kommer på det sättet att dra nytta att ME:s kunskaper samt närhet till branschen och kombinera det med vår erfarenhet att driva praktisk yrkesutbildning.

Maskinföraryrket är i stark utveckling. Framförallt är behovet av kunniga maskinförare och entreprenörer avseende infrastruktur starkt efterfrågat, men också annan industrin söker kunniga maskinförare. Dessutom pågår ett stort generationsskifte som också förstärker efterfrågan på duktiga förare. Därför satsar ME på att utveckla ett nationellt skolnätverk, skolor som också kommer att bli kompetenscenter för branschen i respektive region.

– Vi är väldigt glada att vi har hittat en partner i Ingelstadgymnasiet som också delar våra värderingar om hur vi ska utveckla utbildningen inom vårt område. Vårt främsta mål att öka utbildningskvaliteten och arbeta för ett ökat intresse att söka sig till yrket, understryker Hampe Mobärg, VD för maskinentreprenörerna. Med vår satsning hoppas vi kunna marknadsföra yrket på ett tydligare sätt för ungdomar. Att arbeta med avancerade mobila maskiner är ett framtidsyrke som kräver kunskap om modern teknik och framtidens arbetsmetoder.

För vidare information kontakta:
Malena Richardson, Rektor, Ingelstadgymnasiet, tfn 0733- 47 78 47
Tomas Lindberg, Projektledare, ME-skolan, tfn 08-762 70 77
Hampe Mobärg. VD, Maskinentreprenörerna, tfn 0730- 29 88 56


ME Utbildningscenter - ME satsar på att utveckla ett nationellt nätverk av kompetenscenter för utbildning. Respektive ME Utbildningscenter ska bli branschens samlingspunkter för utbildning av blivande maskinförare och kompetensutveckling inom företagen. Ambitionen är att vara den naturliga platsen för både grundläggande maskinförarutbildning och de olika utbildningsbehov som finns hos branschföretagen. Redan idag driver ME-skolan den praktiska yrkesutbildningen i nära samarbete med Upplands-Brogymnasiet.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson