2023-06-01 08:17Pressmeddelande

ME och Seko har slutit nytt Maskinföraravtal

Magnus Ekeljung, avtalsansvarig Seko och Claes Arenander, vice vd och förhandlingschef Maskinentreprenörerna skakar hand och bekräftar att man ingått ett nytt tvåårigt Maskinföraravtal.Magnus Ekeljung, avtalsansvarig Seko och Claes Arenander, vice vd och förhandlingschef Maskinentreprenörerna skakar hand och bekräftar att man ingått ett nytt tvåårigt Maskinföraravtal.

Under onsdagen slöt parterna ett nytt tvåårigt Maskinföraravtal, som sträcker sig mellan 1 juni 2023 och 31 maj 2025. Avtalsvärdet är 7,4 procent fördelat på 4,1 procent första året och 3,3 procent andra året.
 
– Det nya Maskinföraravtalet ger medlemsföretagen bättre möjligheter att hitta ersättare när arbetstagare säger upp sig. Det kommer även leda till att kollektivavtalets uppsägningstider vid egen uppsägning följs i större utsträckning. Sammantaget  ökar detta företagens chans att säkra produktionen och på så sätt bibehålla sin konkurrenskraft och intjäningsförmåga, säger Claes Arenander, vice vd och förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.
 
Maskinföraravtalet är ME:s största och berör nästan 15 000 anställda på runt 3 200 medlemsföretag. Överenskommelsen ger ME:s medlemmar tydliga gemensamma regler för vad som gäller när arbetstagare själva avslutar sin anställning.
 
  • Arbetstagare med provanställning ska ge två veckors varsel innan de avslutar sin provanställning.
  • För arbetstagare med minst två års anställning gäller två månaders uppsägningstid innan de avslutar sin anställning.
  • Arbetstagare som lämnar sin anställning utan att iaktta föreskriven uppsägningstid eller varseltid enligt ovan ska utge skadestånd motsvarande 100 procent av utgående lön, för den del av uppsägningstiden som inte iakttagits.
  • En rätt att kvitta skadestånd för ej iakttagen uppsägningstid eller varseltid mot slutlön.
  • Medlemsföretagen ges också rätt till att låta lönerevisionen vara inkluderad vid anställningar som ingås tre månader innan revisionsdag.

Sekomedlemmar får genom det nya avtalet;

  • En branschanpassad lönegranskningsbestämmelse.
  • En regel om att anställda som är lediga med graviditetspenning likställs med föräldralediga vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
– Det har varit långa förhandlingar, men nu har vi ett bra avtal för de närmaste två åren, säger Claes Arenander. 

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt