2012-03-16 09:20Pressmeddelande

ME och SEKO har tecknat nytt kollektivavtal

null

Maskinentreprenörerna har tecknat ett nytt kollektivavtal med SEKO. Avtalet avser perioden 1 april 2012 till 30 april 2013 och ger en lönehöjning på 2,8 procent över 13 månader.

- Maskinföraravtalet är ytterligare ett avtal inom byggsektorn som uppvisar vikten av att följa märket.  Det har varit ett givande och tagande i förhandlingarna men det nya avtalet har trots allt snidats fram i en konstruktiv anda, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna. Det menar vi är vitalt för att avtalen ska vinna respekt både bland företagare och medarbetare.

Avtalet innebär att utgående lön för yrkesarbetare och maskinförare höjs med 774 kronor per månad eller 4,45 kronor per timme fr.o.m. 1 april i år. I avtalet utgår också avsnittet om ”Ackordslöner” vilket ytterligare förstärker månadslön som ledande löneform för maskinförare.

Dessutom har parterna kommit överens om att införa en ny yrkeskategori ”övrig förare”. Det ger möjlighet för företag att anställa förare utan yrkesbevis till en lägre kostnad, men som i en förlängning kan ges möjlighet att skaffa sig yrkesbevis och gå vidare i karriären.

- Detta ger en utökad möjlighet för medlemsföretagen att rekrytera personer som ännu inte har yrkesbevis, att prövas i maskinföraryrket till en rimlig kostnad, förklarar Mathias Fors, Förhandlingschef, Maskinentreprenörerna. Det är en viktig ingrediens i vår strävan att få fler att intressera sig för maskinföraryrket, speciellt nu när branschen växer och går igenom ett omfattande generationsskifte.

För ytterligare information kontakta:
Mathias Fors, Förhandlingschef, tfn: 072-711 88 07
Hampe Mobärg, VD, tfn: 073 029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson