2013-04-26 17:00Pressmeddelande

ME och SEKO överens om nytt Maskinföraravtal

Maskinentreprenörerna (ME) och SEKO Facket för Service och Kommunikation har precis kommit överens om ett nytt Maskinföraravtal på det s.k. märket 6,8 procent.

Avtalet löper i 37 månader, dvs. till och med 31 maj 2016.

Jag upplever att vi haft en konstruktiv dialog och ett bra förhandlingsklimat för att hitta fram till avtal som både parter kan arbeta med, säger Hampe Mobärg,VD, Maskinentreprenörerna. Efter en period med korta avtal är det klart positivt att vi nu har ett avtal som ger arbetsro och tydliga villkor för de
kommande tre åren.

Löneutläggen under den aktuella perioden ligger i linje med andra avtal inom motsvarande område. Avtalet innehåller också en harmonisering av lärlingslöner med det s.k. Väg- och Banavtalet.
Parterna har valt att lägga löneutrymmet på produktiv arbetstid, därför finns ingen höjning av arbetstidsförkortning eller semestertilläggen.

Även om det är ett relativt rakt avtal med ganska få justeringar i allmänna villkor har vi kommit överens om att utöka möjligheten till in- och utlåning i 20 dagar mellan Maskinentreprenörernas olika kollektivavtalsparter. Det är en förändring som öppnar möjligheter både för arbetsgivaren och medarbetaren, förklarar Lena Lundström, regionchef och avtalsansvarig, Maskinentreprenörerna.

I övrigt har det tillsatts en arbetsgrupp som ska se över möjligheterna att utveckla arbetstidsförläggning samt en redaktionell och pedagogisk översyn av Maskinföraravtalet. Det tredje avtalsåret kan sägas upp senast den 30 november 2014.

För vidare information kontakta:
Lena Lundström, regionchef och avtalsansvarig, ME, tfn: 0725-01 17 60
Hampe Mobärg, VD, ME, tfn: 0730-29 88 56Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson