2017-07-05 15:00Pressmeddelande

ME om Annie Lööf i Almedalen: Väck kommunerna för regionala aktörer

null

– ME-skolan erbjuder, tillsammans med ett antal kommuner runt omkring i Sverige, kvalificerad utbildning av maskinförare för bygg- och anläggningsbranschen. Det är en yrkesgrupp som är en bristvara, branschen skriker efter dem. Eleverna går rakt in i anställningar när de är klara med sina utbildningar. Trots det tycker många kommuner att utbildningarna är dyra och lägger ner dem av kostnadsskäl. När vi vill etablera branschskolor, skolor där vi står för maskiner och lärare, handlar diskussionen tyvärr mer om prislappen än utbildningskvaliteten, säger maskinentreprenörerna, ME:s vd Hampe Mobärg.

Vid sitt tal i Almedalen under onsdagen ägnade centerledaren Annie Lööf stor tid åt att beskriva hur arbetsmarknaden måste öppnas upp för att kunna välkomna de hundratusentals som idag står utanför. Kärnan i resonemanget var att fler ska kunna utbilda sig och senare i livet också kunna vidareutbilda sig och byta bana. Vägar att underlätta för detta skulle, enligt centerledaren, vara att bygga ut yrkeshögskolan med 5 000 nya platser och dessutom förändra förutsättningar för studiestöd och studielån.

­– Från Maskinentreprenörernas, ME:s sida välkomnar vi satsningen, men understryker att den inte räcker. Det du säger är bra, Annie Lööf, och vi gläder oss åt det, men du måste, med din kunskap och det regionala perspektiv som du och ditt parti företräder, vara vaksam på hur Sveriges kommuner möter utbildningsbehovet. Du måste väcka kommunerna så att de börjar samarbeta med regionala aktörer som har konkreta förutsättningar att få ut unga i arbetslivet – och förstår att utbildningar faktiskt måste få kosta. ME-skolan är ett bra exempel på en sådan aktör, säger Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson