2011-04-05 17:24Pressmeddelande

ME varslar om spegellockout!

null

Den 31 mars varslade Byggnads om strejk riktad mot Maskinentreprenörernas medlemsföretag. Som en följd av detta varslar Maskinentreprenörerna om spegellockout d.v.s. motsvarande varsel 1 och 2 beskrivna nedan gällande 7 arbetsdagar från dagens datum. Lockouten avser Byggnads medlemmar.

Varsel 1 avser arbetsnedläggelse för allt arbete inom Entreprenadmaskinavtalets område som utförs av till Maskinentreprenörerna anslutna företag, enligt tidigare publicerad lista. Stridsåtgärderna avseende Varsel 1 träder i kraft den 12 april.

Varsel 2 avser arbetsnedläggelse för allt arbete inom Entreprenadmaskinavtalets område som utförs av till Maskinentreprenörernas anslutna företag. Stridsåtgärderna avseende Varsel 2 träder i kraft den 19 april.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson