2010-05-24 09:15Pressmeddelande

MEcalc uppdateras med nya maskinföraravtalet

null

Maskinentreprenörernas kalkylprogram, MEcalc kommer att uppdateras med nya maskinföraravtalet under vecka 22. Och efter sommaren lanseras ett interaktivt utbildningsprogram för MEcalc, som ger möjlighet att på ett enkelt sätt utveckla sin kunskap i kalkylering utan att åka iväg på tidskrävande kurser.

- Sedan lanseringen under våren har över hundra programlicenser levererats och vi märker att intresset ökar snabbare nu när vi fått fler användare, förklarar Sven-Eric Pettersson, ansvarig för utveckling av MEcalc.

MEcalc är ett helt nytt tilläggsprogram till Microsoft Excel för kostnadsberäkning i verksamheter med mobila arbetsmaskiner. I programmet kan man enkelt beräkna personalkostnader för kollektivavtal tecknade mellan ME-SEKO och ME-Byggnads. Det finns mallar och exempel för beräkning av fasta och rörliga maskinkostnader och med hjälp av sammandrag kan man få beräkningarna uppdragsanpassade.

MEcalc är specialutvecklat för företag som driver verksamhet med mobila arbetsmaskiner och bygger på samma grundteknik som SÅcalc, åkeribranschens ledande hjälpmedel för kostnadsberäkning vid lastbilstransporter.

För vidare information kontakta:

Sven-Eric Pettersson, Programutvecklare, Maskinentreprenörerna, tfn: 054-10 19 55
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson