2014-12-04 15:05Pressmeddelande

Ministrar och näringslivstoppar på Stora Infradagen 2015: Infrastruktur på det politiska slagfältet

null

Sedan valet har vi sett det ena politiska utspelet efter det andra, om allt från förbifarter till flygplatser och järnvägar. Under onsdagen utmynnade budgetfrågan i ett nyval i mars 2015 då de tre blocken i svensk politik får göra upp på nytt. 

Mycket kan hända på vägen dit, läget är osäkert på flera fronter, men två saker är helt klara: Det första är att de beslut som fattas det närmaste året kommer att ha avgörande betydelse för Sveriges och Europas konkurrenskraft.  Det andra är att under Stora Infradagen 2015 finns ministrar, utredare och företagsledare på plats för att debattera framtiden – och inte minst hur den ska finansieras.

– Stora Infradagen har blivit ett viktigt forum och trycket är högt på talarlistan. I år har vi inte mindre än tre ministrar på plats, två aktiva och en som just klivit av. Till det kommer flera tunga företagsledare och representanter från såväl Trafikverket och Trafikutskottet som SKL. Upplagt för ytterligare en högintressant dag, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, ME, som för nionde året i rad arrangerar Stora Infradagen.

Programmet inleds av Sveriges nya infrastrukturminister Anna Johansson som, tillsammans med sin norske kollega Transportministern Keitil Solvik-Olsen, pekar ut vägen framåt. De får svar på tal av Volvos vd Olof Persson och Åke Svensson, vd för Teknikföretagen som 2015 finns med som ME:s samarbetspartner under Stora Infradagen.

För dagens internationella utblick svarar en speciellt influgen David McAlister. Han är Global Director Infrastructure vid infrastrukturgiganten WSP Parsons Brinkerhoff. Det är företaget som en gång byggde den första tunnelbanan i New York och som sedan dess fortsatt utveckla kollektivtrafiken i New Yorkregionen. Skillnaden är att idag finns bolaget över hela världen, tågtunneln under Bosporen och Taiwans höghastighetståg är bara två av de många projekt där koncernen finns med.

Under eftermiddagen fortsätter debatterna. Carola Lemne, vd för Svenskt näringsliv, byggkoncernen PEAB:s vd Jesper Göransson och Trafikverkets investeringschef Eva Nygren funderar över var tillväxten finns och hur den ska finansieras. Och just finansieringsfrågan, där nya avgifter, skatter eller kanske stridsäpplet samfinansiering, blir verktyg, är huvudtemat för dagens sista samtal. På plats finns då den alltid lika stridbara Karin Svensson Smith (mp), ny ordförande i riksdagens Trafikutskott, Gunilla Glasare, direktör med ansvar för tillväxt och samhällsbyggnad vid SKL, och Skogsindustriernas vd Carina Håkansson.

Dagen avslutas av den nyligen avgångna Infrastrukturministern Catharina Elmsäter Swärd. Hon har under en rad år varit med som öppningstalare, med den här gången tar hon tillfället i akt och recenserar frispråkigt från åskådarplats såväl kollegor som debatt.

Stora Infradagen äger rum fredagen den 30 januari 2015, med början klockan 10.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Välkommen!

För ytterligare information:
Håkan Norén, Förbundsordförande, ME, tfn: 070-535 72 20, e-post: hakan@ema-logistics.se
Hampe Mobärg, vd, ME, tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Eric Österberg, projektledare, tfn: 070-590 0599, e-post: eric@oysterberry.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson