2018-12-20 10:00Pressmeddelande

Möt två professorer, en näringsminister och Anna Rosling Rönnlund på Stora Infradagen

null

Det 25 januari är det dags för Stora Infradagen, Maskinentreprenörerna, ME:s, årliga arrangemang. Då kommer Anna Rosling Rönnlund, medförfattare till världssuccén Factfullness och inledningstalare, att kroka arm med de två kända professorerna Lina Bertling Tjernberg, och Maria Börjesson och dessutom med Sveriges näringsminister Mikael Damberg. Tillsammans tar kvartetten fram kristallkulan för att ledsaga ME och andra på vägen mot morgondagen.

Lina Bertling Tjernbergs och Maria Börjessons forskning äger rum på helt skilda områden, men handlar om hållbarhet – frågor som rör miljö, klimat och infrastruktur – ämnen i tiden och som nästan varje nobelpristagare med självaktning, kanske främst de två ekonomipristagarna William D Nordhaus och Paul M Romer, berört under de senaste dagarnas nobelfirande.

Lina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät och forskar vid KTH i Stockholm. Hon har suttit i regeringens samordningsråd för smarta elnät och är en av världens ledande experter när det gäller elkraftfrågor. Tillsamman med sina studenter arbetar hon, bland annat, med något av det hetaste i teknikvärlden just nu – batteriteknik för stabila och miljövänliga batterier. Det handlar om batterier för flyg-, fordons- och godstrafik, men också för lagring av vindkraftsel.

Maria Börjesson är professor i nationalekonomi med inriktning på transporter vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Hennes senaste rapport kom för lite mer än en vecka sedan och handlar, enkelt uttryckt, om hur tvånget att byta mellan olika kollektiva färdmedel för att komma fram till en destination påverkar viljan att åka kollektivt – ”bytesmotstånd”. Maria Börjesson väver samman frågor om transportekonomi och investeringar i transportsystemet, liksom hållbara transporter och framtida tillväxt. Hon har dessutom riktat skarp kritik mot de svenska höghastighetstågen.

Mikael Damberg är både riksdagspolitiker och, sedan 2014, Sveriges närings- och innovationsminister. Han har flera gånger tidigare gästat Stora Infradagen och får nu, tillsammans med Anna Rosling Rönnlund, Lina Bertling Tjernberg och Maria Börjesson titta djupt i kristallkulan och måla upp bilden av morgondagen för Sverige – och ME – i en värld med stora utmaningar.

När och var?
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 25 januari 2019. Programmet finns på www.me.se och dagen är öppen för alla intresserade.

För mer information om ME och Stora Infradagen 2018, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073-029 8856, e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson