2009-10-26 16:10Pressmeddelande

Ny chef för Teknik & Miljö på Maskinentreprenörerna

null

­ Åsa Källvik (44 år) blir ny chef för Miljö & Teknik på Maskinentreprenörerna. Åsa är civilingenjör i maskinteknik och har 15 års erfarenhet av miljö- och arbetsmiljöfrågor.

- Det ska bli både spännande och intressant att få lära känna en ny bransch och jag
hoppas speciellt kunna bidra med mina erfarenheter som konsult inom miljöområdet och verksamhetsutveckling, förklarar Åsa Källvik.

Efter några år inom den grafiska branschen har Åsa de senaste 10 åren arbetat inom
Ragn-Sellskoncernen i olika befattningar. Övervägande delen av den tiden har hon arbetat som konsult avseende miljöutbildning, lagstiftningsfrågor och ledningssystem för flertalet olika företag och branscher. Dessutom har Åsa varit kvalitets- och miljöchef för ett av
Ragn-Sells affärsområden.

- Vi ser fram mot att kunna ta del av Åsas breda kunskap rörande teknik- och miljöfrågor, understryker Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna.

Åsa startar sin anställning på Maskinentreprenörerna den 16 november. Hon efterträder delvis Lars Rönström som går i pension vid årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:

Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna. Tel: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson