2019-09-12 08:00Pressmeddelande

Ny undersökning från LTH visar: ​Stölder för 4,7 miljarder under 2018 – 730 miljoner bara i Skåne

Under 2018 stals diesel, entreprenadmaskiner och redskap för uppskattningsvis nära fem miljarder kronor från svenska maskinentreprenörer, åkare och lantbrukare. Det visar en ny mastersuppsats där Stina Bengtsson och Charlein Simonsson från Lunds Tekniska Högskola, LTH, med stöd från branschorganisationen ME, Maskinentreprenörerna, undersökt stöldsituationen med fokus på Skåne. Resultaten från undersökningen presenteras närmare vid ett seminarium som arrangeras av ME under mässan Entreprenad Live i skånska Knutstorp den 13 september.

–Dieselstölder ur fordonstankar är det absolut vanligaste brottet, och andelsmässigt drabbar de i första hand dem som har olika typer av entreprenadfordon. Två av tre maskinentreprenörer i Skåne drabbades av diesel-, inbrottsstöld eller fordonsstöld under 2018. Enbart i Skåne stals diesel för 176 miljoner kronor. Vår uppskattning är att det, sett till hela Sverige, stals diesel för över 1,15 miljarder 2018, oräknat stölder av fordon eller verktyg. Om man tar in även dessa blir siffran betydligt högre, 730 miljoner för Skåne och över 4,7 miljarder för hela landet, säger Stina Bengtsson. Tillsammans med kollegan Charlein Simonsson har hon studerat polisens statistik, gjort fallstudier och genomfört en enkätundersökning riktad till medlemsföretagen i branschorganisationerna ME, Sveriges Åkerier och LRF.

–Ett grundproblem är att de som drabbas ofta undviker att anmäla dieselstölderna, eftersom värdet på det som stjäls ofta är mindre än självrisken. Det innebär att polisen inte får in det i sin statistik och eftersom man då inte ser mörkertalet, så prioriteras inte heller bekämpningen av den här typen av brottslighet. De drabbade branscherna måste därför verka för att höja anmälningsgraden hos medlemmarna. Idag ligger den på cirka 60 procent. Ett sätt att göra detta kan vara att skapa en gemensamcentraliserad plattform för polisanmälan. Det sänker sannolikt tröskeln och ger också tillgång till mikrodata som kan användas till att bättre belysa den organiserade brottsligheten, påvisa rörelsemönster och förutse stölder, säger Charlein Simonsson.

–Det är nästan alltid internationella stöldligor som ligger bakom stölderna, och de stjäl inte bara diesel, entreprenadfordon och redskap, också utan båtmotorer, bilkomponenter, GPS-system och andra värdesaker, så den sammanlagda summan är enorm. Det är obegripligt att det är så svårt att stoppa dem och det stöldgods som de dagligen skeppar ut ur landet. Från ME:s sida ser vi ett tydligt och brådskande behov av ökade resurser hos både polis och tull - och betydligt större befogenheter för tullen att ingripa när de ser något misstänkt, säger ME:s vd Hampe Mobärg i en kommentar.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson