2019-07-04 12:00Pressmeddelande

​Ny undersökning visar: Stölder för 4, 7 miljarder 2018 – tullen får inte stoppa

–Varför är det så svår att stoppa stöldgods från att skeppas ut ur Sverige? Varje år försvinner entreprenadmaskiner, diesel, GPS-utrustningar, båtmotorer och annat stöldgods, till ett värde av många miljarder kronor ut ur landet. Tullverket har inte befogenhet att stoppa utflödet, och om polisen faktiskt tar någon läggs undersökningen nästan alltid ner i brist på bevis. Det är direkt kränkande för dem som drabbas och förödande för tilltron till det svenska rättssystemet.

Det sade Hampe Mobärg, vd för branschorganisationen ME när han på torsdagen medverkade ett rundabordssamtal i Almedalen tillsammans med representanter från riksdagens justitieutskott, Svensk Handel, Bil Sweden och andra branschorganisationer. Vid samtalet presenterades en ny studie av stöldsituationen i Skåne, utförd av Charlein Simonsson och Stina Bengtsson från Lunds Tekniska högskola, LTH.

–Dieselstölder ur fordonstankar är det absolut vanligaste brottet, och det drabbar i första hand dem som har entreprenadfordon. Två av tre entreprenörer drabbades av diesel-, inbrottsstölder eller fordonsstölder under 2018. Bara i Skåne stals diesel till ett sammanlagt värde av 176 miljoner kronor. Vår uppskattning är att det i hela Sverige försvann diesel för över 1,15 miljarder kronor i fjol – och då är alltså inte stölder av fordon eller verktyg inräknade. Om man gör det blir siffran betydligt högre, 740 miljoner för Skåne och över 4, 7 miljarder för hela landet, sade Stina Bengtsson.

–Ett grundproblem är att de som drabbas ofta undviker att anmäla, eftersom värdet på det som stjäls ofta är mindre än självrisken. Det innebär i sin tur att polismyndigheten inte får in det i sin statistik och eftersom man då inte ser mörkertalet, så prioriteras inte bekämpningen av den här typen av brottslighet. De drabbade branscherna måste verka för att höja anmälningsgraden, som idag ligger på cirka 60 procent, sade Charlein Simonsson.

–Min bild är att de drabbade branscherna i allt större utsträckning på egen hand snabbt måste samla och sammanställa information om stölderna och sedan överlämna den till polisen. Först då kan man systematiskt följa och förebygga brotten. Svensk Handel har utvecklat en särskild app som gör det enklare för den som drabbats att anmäla, eftersom det sker på ett ställe via nätet, samtidigt får vi detaljinformation om vad som hänt vid varje enskilt tillfälle. Vi arbetar nu för att modifiera appen, så att den kan anpassas till andra branschorganisationer och verksamheter med samma behov, sade Per Geijer, säkerhetschef vid Svensk Handel.

Andreas Carlson, KD, vice ordförande i riksdagens justitieutskott, lovade att fortsätta arbeta för en skärpt lagstiftning och större befogenheter för Tullverket.

–Internationella stöldligor är ett stort och växande samhällsproblem som vi måste bemöta. Det handlar om att systematiskt bekämpa brottsligheten. Idag ligger det en utredning om tullens verksamhet färdig på bordet, men kvarnarna mal alldeles för långsamt. För mig är det helt självklart att vi snabbt måste ge tullen större befogenheter och tillföra de resurser som krävs, även om det gäller exempelvis rätt att bära vapen, sade Andreas Carlson.

För vidare information, kontakta: 
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson