2007-02-08 13:23Pressmeddelande

Nya jobb och bättre miljö med PPP-satsningar

Infrastrukturminister Åsa Torstensson väntas i morgon (9/2) ge besked om nya sätt att bekosta vägar och järnvägar i Sverige. Ministern har tidigare sagt att regeringen vill hitta former för privat och offentlig samverkan, så kallade PPP-lösningar.

­- Om vi får igång planerade vägbyggen tidigare, så blir det många nya jobb och en jämnare sysselsättning under året inom hela byggbranschen; dessutom behöver vi bygga bort miljöfarlig infrastruktur, säger Nils Jakobsson, VD i Maskinentreprenörerna, ME.

Starka förhoppningar
Sveriges maskinentreprenörer, som bygger infrastruktur i landet, arrangerar på fredagen "Stora Infradagen" i Näringslivets Hus i Stockholm. Infrastrukturministern är huvudtalare kl. 09.00.

­- Vi vill veta om regeringen står fast vid tidigare uttalanden och hur långt man kommit. Som ny minister förklarade Åsa Torstensson att "sambandet mellan nya jobb, välfärd och en väl fungerande infrastruktur är tydligt". Därför ville regeringen släppa in privata pengar till vägar och järnvägar. Detta har skapat starka förhoppningar, menar Jakobsson.

Jämnare sysselsättning
Bygginvesteringarna som andel av BNP i Sverige är i stort bara sex procent jämfört med tio procent i EU. Byggandet svänger dessutom kraftigt under året. Dagens finansieringssystem leder till en ryckighet i arbetet som kan förbättras med PPP-lösningar.

­- De flesta stora väg- och järnvägsprojekt är idag planerade att komma igång först efter 2012. Med alternativ finansiering kan man starta tidigare, och det finns bara fördelar med bättre och säkrare infrastruktur, och miljön behöver det med det växande klimathotet. Trafiksäkerheten ökar och näringslivets konkurrenskraft stärks.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson