2021-11-30 16:24Pressmeddelande

Nya näringsministern till ME:s Stora Infradag

Anders Robertsson, Vd på MaskinentreprenörernaAnders Robertsson, Vd på Maskinentreprenörerna

När statsminister Magdalena Andersson presenterade sin regering var det med en rad nya ministrar som ansvar för frågor som i hög grad påverkar Maskinentreprenörernas (ME:s) medlemsföretag. Nya näringsminister är Karl- Petter Thorwaldsson (tidigare LO ordförande) är dessutom inbokad att tala på ME:s Stora Infradagen den 28 januari.

- Det blir intressant. Det är nog många som är nyfikna på om näringsministern har några tankar om att förbättra våra tillståndsprocesser som idag anses så osäkra att vi på flera områden inte kommer vidare med att starta upp gruvbrytning eller täktverksamheter. Investeringar riskerar att flytta utomlands, säger Anders Robertsson, vd för ME.

 Maskinentreprenörerna ser också fram mot en fortsatt dialog med näringsministern kring branschens kompetensförsörjning. ME-Skolan som ME driver fungerar bra, men ME anser att Sverige behöver beslut som gör det enklare att samverka på utbildningsområdet, och fler verktyg som gör yrkesutbildningar attraktiva.

- Det kommer bli intressant att lära känna den nya skolministern Lina Axelsson Kihlbom som nu blir ansvarig för den fortsatta utvecklingen för yrkesutbildningarna i gymnasieskolan. Samtal med den nya skolministern kring yrkesutbildning är därför prioriterat från vår sida inför riksdagens behandling av frågan under början av nästa år, säger Jonas Thorstenson, VD för ME- skolan.

Förra årets huvudtalare vid Stora infradagen, Tomas Eneroth fortsätter som infrastrukturminister. Maskinentreprenörerna ser fram mot en fortsatt god dialog med ministern för att säkerställa att ME:s medlemmar på bästa sätt kan förverkliga regeringens infrastrukturplan för perioden 2022 - 2033 vars prioriteringar Trafikverket presenterade samtidigt som statsministern avtäckte sin nya regering.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.