2010-07-07 09:00Pressmeddelande

Nya Trafikverket sprängs i småbitar!

null

Om framtidens infrastruktur i Almedalen:

Nya Trafikverket sprängs i småbitar!

- Det nya Trafikverket med tusentals medarbetare, som startade den 1 april, är en koloss på lerfötter. Verket kommer om bara några år att börja sprängas i småbitar och ersättas av 10-12 regionala/lokala trafikorgan, förklarade Hampe Mobärg, VD för bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna, ME, vid Byggindustriernas debatt om Sveriges framtida kommunikationer i samband med Politikerveckan i Visby på onsdagen (7/7 2010).

Hampe Mobärg är övertygad om att alla trafikslag och all slags infrastruktur i en ganska nära framtid planeras, drivs, sköts och samordnas regionalt/lokalt. Där finns kunskaperna och engagemanget. Alla trafikbeslut fattas nära de människor som ska använda kommunikationerna.
- Jag tror vi går mot en ny decentraliserad kommunikationsmodell, som fungerar ypperligt. En spindel i varje kommun blir trafikchefen. Denne har daglig total kontroll över trafiken i sitt område.

Hampe Mobärg gör dock inte tummen ned för Trafikverket.
-”Storverket”, som det också skämtsamt kallas, behövs verkligen idag. Att tillsätta en ny kompetent ledning som samordnar alla trafikslag till en helhet var nödvändig . Men sedan spränger sig verket av själv i småbitar och decentraliserar verksamheten på ett nytt sätt för att kunna driva och utveckla infrastrukturen på ett effektivt sätt. Det centrala Trafikverket krymper till omkring 100 medarbetare, som får ta hand om statens och regeringens centrala, politiska beslut.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson