2011-05-11 10:00Pressmeddelande

Nybakade maskinförare sätter ”gubbsen” på plats

null

Nybakade maskinförarstudenter från gymnasieskolor runt om i regionen ska göra upp med den äldre generationen yrkesförare. Det sker i tävlingen Maskinutmaningen på Barkarbyfältet i samband med MaskinExpo lördagen den 21 maj.
  - Samtidigt hoppas vi locka ungdomar till alla jobb som blir lediga när den äldre generationens förare går i pension de kommande åren, säger Mats Larsson, regionchef i Maskinentreprenörerna, ME, som står för utmaningen tillsammans med Maskinleverantörerna i branschen.

  - Maskinutmaningen är inget jippo, utan ett högst seriöst tillfälle att få visa upp vad ungdomar kan göra med sina maskiner. Förhoppningsvis lockar det fler ungdomar att utbilda sig till maskinmekaniker och maskinförare.

Branschen behöver en rejäl tillströmning av tekniskt intresserade ungdomar nu när det är många som är på väg in i pension de närmaste åren. Att arbeta med mobila maskiner är ett framtidsjobb. Utvecklingen i branschen går snabbt framåt och idag kan maskinerna liknas vid rullande datorer med all upptänklig teknik för att underlätta arbetet.

Både på torsdag den 19 maj och fredag 20 maj visar utvalda elever från olika gymnasieskolor i regionen prov på samarbete och precision i arbetsmaskinerna. De tävlar också om vilka team, sammansatta av maskinförare och maskinmekaniker, som är bäst.  Torsdag 19 maj, arrangemang från klockan 10.00 – 14.00 och fredag 20 maj klockan, 09.30, 12.30 och 16.00.
 
 ”Den stora generationsutmaningen” 21 maj
Lördagen den 21 maj får de ”äldre” och mera erfarna yrkesförarna utmana de nybakade maskinförarstudenterna i precisionskörning och körteknik! Arrangemanget är öppet för alla besökare på Expo. Vem vinner Maskinutmaningen 2011? Tävlingarna hålls varje timma från klockan 10.00 – 16.00 lördag den 21 maj 2011.

För ytterligare information:
Mats Larsson, Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 08-762 70 88


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson