2010-10-08 13:00Pressmeddelande

Nytt 18-månaders avtal mellan ME och Byggnads

null

Maskinentreprenörerna (ME) och Byggnads har kommit överens om ett nytt Entreprenadmaskinavtal omfattande 18 månader. Avtalet löper mellan 1 oktober 2010 till 31 mars 2012.

- Vi har kommit överens om ett 18 månadersavtal som inryms i ”märket” (motsvarande 3,5 procent över 24 månader). Samtidigt har vi gemensamt funnit en modell för individanpassad arbetstid, vilken ger möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning som vi ser väldigt positivt på, förklarar Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna.

Utgående löner ökas från 1 oktober 2010 med 287 kr/månad (1,65kr/tim) och den 1 april 2011 med 461 kr/månad (2,65 kr/tim). Grundlönen för maskinförare ökas från den 1 oktober med 348 kr/månad till 23 142 kr/ månad (motsvarar 2 kr/tim). Grundlönen för yrkesarbetare ökas från den 1 oktober med 2 kr/tim till 132 kr/tim.

Möjligheten att ta ut föräldralön förstärks med en månad.

Vi är också är överens om att inrätta en gemensam arbetsgrupp för en översyn av Entreprenadmaskinavtalets innehåll i avsikt att komma överens om nytt avtal. Målsättningen är att arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete våren 2011.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson