2010-05-07 08:18Pressmeddelande

Nytt avtal Maskinentreprenörerna (ME) och SEKO

null

Maskinentreprenörerna (ME) och Facket för Service och Kommunikation (SEKO) har kommit överens om ett nytt Maskinföraravtal omfattande 24 månader. Avtalet löper mellan 1 april 2010 till 31 mars 2012, med lönerevision den 1 juni 2010 och den 1 april 2011.

- Vi kommit överens om ett 2-årsavtal som inryms i ”märket”, 3,5 procent. Samtidigt har vi gemensamt funnit en lösning som ger ökad flexibilitet avseende arbetstidsförläggning som vi ser väldigt positivt på, förklarar Håkan Norén, ordförande för Maskinentreprenörerna.

Utgående lön justeras med 287 kr/månad 1 juni 2010 och med 487 kr/månad den 1 april, 2011. Avtalet löper ut 31 mars 2012.

Ytterligare information:
Håkan Norén, ordförande, Maskinentreprenörerna, tfn: 070-535 72 20
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson