2020-12-11 16:00Pressmeddelande

Nytt Tjänstemannaavtal på plats

null

Maskinentreprenörerna har idag den 11 december, tillsammans med Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen och Installatörsföretagen tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal på 29 månader med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 5,4%.

Trots svåra frågor som legat på förhandlingsbordet har Maskinentreprenörerna, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Installatörsföretagen och Måleriföretagen i Sverige slutligen enats med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om en gemensam lösning när det kommer till Tjänstemannaavtalet. Lösningen har godkänts av alla parter.

- Vi är nöjda med överenskommelsen. Vi har fått till ett långt avtal som skapar trygghet och förutsebarhet för både arbetsgivare och tjänsteman. Dessutom är vi väldigt nöjda med att vi i denna avtalsrörelse, trots rådande läge med en orolig arbetsmarknad, fått igenom förändringar som underlättar för våra företag, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.

Avtalet innehåller flera delar som gynnar medlemsföretagen.

  • Löper över 29 månader
  • Anpassningar till den höjda pensionsåldern i lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Språkliga ändringar som gör avtalet mer lättillgängligt för både arbetsgivare och arbetstagare.
  • Förbättrade regler kring arbetstidsförkortning.

- Under avtalsperioden gjorde vi, tillsammans med tjänstemannafacken, ett stort arbete för att förenkla texten i avtalet. Vi underlättar därigenom för våra företag i deras vardag då avtalet blir lättare att tillämpa. Resultatet av parternas arbete antar vi nu genom denna överenskommelse. Vi kan även konstatera att vi äntligen nått framgång gällande förbättrade regler kring arbetstidsförkortning. Frågan har varit uppe på förhandlingsbordet de senaste avtalsrörelserna och har nu äntligen fått sin lösning, fortsätter Claes Arenander.

Avtalet gäller från den 1 december 2020 till den 30 april 2023. Under denna avtalsperiod är vi även överens med tjänstemannafacken om att i arbetsgruppsform fortsätta arbetet med att bidra till att göra våra företag till än mer attraktiva arbetsgivare.

För mer information, kontakta:

Claes Arenander, förhandlingschef

E-post: claes.arenander@me.se, tfn: 08-762 70 99

Anders Robertsson, VD Maskinentreprenörerna

E-post: anders.robertsson@me.se, tfn: 0705-32 70 78


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson