2020-12-22 14:57Pressmeddelande

Nytt viktigt avtal klart med Seko

null

Maskinentreprenörerna (ME) har idag tecknat en ny överenskommelse med Seko på Maskinföraravtalet. Avtalet innehåller överenskommelser gällande löner samt övriga ändringar och tillägg som berör ME:s medlemmar och cirka 12 000 av deras medarbetare.

Avtalsperioden löper i 29 månader (1 januari 2021 till 31 maj 2023) och innehåller ett löneökningsutrymme på totalt 5,4 procent under avtalsperioden. Löneökningarna följer därmed märket och ligger i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden.

- Vi hade önskat komma lite längre i viktiga frågor som har med ME-företagens behov att göra, till exempel smartare och mer anpassade system runt beredskapsersättningar. Men samtalstonen har ändå varit god och vi kommer att fortsätta arbeta med de här viktiga frågorna i arbetsgrupper, säger Claes Arenander, förhandlingschef på ME.

Utgående lön höjs med 909 kr per månad den 1 januari 2021 och med 685 kronor per månad den 1 juni 2022. Grundlön utges därmed med 29 352 kr per månad från och med den 1 januari 2021 och med 30 037 kr per månad från och med den 1 juni 2022.

Utöver löner och ersättningar är parterna också överens om att fortsätta de konstruktiva diskussionerna inom en rad arbetsgrupper, bland annat en arbetsgrupp rörande beredskapsersättning och vägarbete.

Kontaktpersoner:

Claes Arenander, förhandlingschef

E-post: claes.arenander@me.se, tfn: 08-762 70 99

Anders Robertsson, VD Maskinentreprenörerna

E-post: anders.robertsson@me.se, tfn: 0705-32 70 78


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson