2013-03-26 13:00Pressmeddelande

Ogenomtänkt reklamfilm SEKO och Byggnads!

null

Ett antal ME-medlemmar uppmärksammade oss på er gemensamt producerade reklamfilm. De var, milt uttryckt, irriterade på er märkliga film, där både myndigheter och företagare framställs som de har som mål att driva enskilda arbetstagare i fördärvet. Det är både stötande och direkt sårande.

Som ni vet representerar vi 3 700 vanliga småföretagare som sliter hårt tillsammans med sina medarbetare för att lösa sina arbetsuppgifter och att få vardagen att fungera. Det är ett samspel som överlag fungerar väldigt bra. 

I er reklamfilm utmålar ni företagare som någon typ av utsugare och medarbetare som viljelösa offer. Det är en direkt förolämpning av företagare men också en rejäl underskattning av våra medarbetare och era medlemmar. Att publicera en så erbarmligt ogenomtänkt reklamfilm samtidigt som vi ska förhandla fram kommande års kollektivavtal visar inte bara på dålig smak utan bristande omdöme.

Avsikten med den svenska modellen är att vi med stort ansvar ska förhandla fram kommande års villkor av våra gemensamma kollektivavtal. Det är viktigt för arbetsgivare och medarbetare - att vi genom förhandlingarna kommer fram till ett rimligt resultat som ger möjlighet till både företag och medarbetare att utvecklas, utifrån den omvärldssituation som omger varje företag. Gör vi som parter en dålig förhandling riskerar vi både företagets och medarbetares utvecklingsmöjligheter. För att slutresultatet i våra förhandlingar ska leda till ett bra resultat krävs ömsesidigt respekt och förståelse för varandra även om vi driver tuffa förhandlingar.

Er reklamfilm, som ni dessutom tycks ha satsat mycket av era medlemmars pengar på, visar på just motsatsen. Vi uppmanar er därför att dra tillbaka filmen och visa att detta var en miss i hanteringen. Det skulle vi ha respekt för.

För ytterligare information:
Håkan Norén, Förbundsordförande Maskinentreprenörerna, tfn: 070-535 72 20 
Hampe Mobärg,VD Maskinentreprenörerna, tfn: 073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson