2016-04-15 12:45Pressmeddelande

​Öppen replik till Aida Hadzialics, Gymnasie- och kunskapsminister, debattartikel DI 12 april: Att satsa stort behöver inte vara rätt

null

Det är glädjande att vår gymnasieminister Aida Hadzialic meddelar att regeringen vill satsa stort på yrkesutbildningar. Det är på tiden. Av någon anledning har yrkesutbildningarna, alldeles oavsett vilken politisk färg som varit rådande, hamnat i bakvattnet i alla skolpolitiska reformer sedan 1991 då skolan blev kommunal.

Ministern aviserar fler behöriga lärare, en närmare koppling mellan näringsliv och utbildning, en satsning på kunskapslyftet och en ny utredning av högskolebehörigheten. Det är kanske bra, men långt ifrån avgörande för hur en värdefull yrkesutbildning skapas. Djävulen sitter mer i detaljerna än i politiskt korrekta uttalanden.

Förutsättningarna för att utveckla framgångsrika praktiska yrkesutbildningar har aldrig varit bättre. I många branscher finns en stark efterfrågan på personer med kvalificerad yrkesutbildning, problemet är att utbildningskvaliteten ofta inte är tillräckligt hög. Många företag vittnar om att det främst är svårigheten att hitta rätt medarbetare som hindrar dem från att växa. Kraven på yrkesarbetare är idag betydligt högre, både vad gäller kompetens och prestationsförmåga. Yrkesutbildningarna har inte hängt med i förändringen.

Inom vårt område är problemen påtagliga. Även om efterfrågan på kvalificerade maskinförare är större än någonsin, har flera kommuner meddelat att de tänker lägga ner sina utbildningar. Min uppfattning är klar. Många yrkesutbildningar är, liksom maskinförarutbildningen, dyra och svåra att sköta. Kommunerna har helt enkelt inte rätt kunskaper och resurser. Då skyller man gärna på att utbildningen har för få sökande och är för dyr för att vara motiverad. Istället ska fler utbildas på teoretiska grenar som visserligen är billigare, men som ofta inte ger arbete. Systemfel! Vi kan inte fortsätta att satsa enorma skattepengar på utbildningar som driver ungdomar in i arbetslöshet.

Om nu allt fler kommuner inte längre klarar av att driva avancerade yrkesutbildningar, tror vi att lösningen ligger i att de kraftsamlar resurserna till regioner och samtidigt ökar samarbetet med berörda branscher. Riksintag för sådana regionbaserade yrkesutbildningar vore naturligtvis önskvärt. Idag begränsar det kommunala självstyret en sådan utveckling. För att en framåtriktad och kvalificerad utbildning ska kunna bedrivas, måste dessutom den praktiska yrkesdelen få en rimlig del av skolpengen.

Många kommuner sätter idag hinder för detta genom att använda delar av pengen till andra ändamål. Det är något som måste stoppas!

Maskinentreprenörerna, 3 800 småföretagare, har beslutat att vi ska ta vår del av ansvaret för yrkesutbildningen inom vår bransch. Vi gör nu en storsatsning, i pengar och i resurser, för att utveckla framtidens maskinförare och skapa regionala utbildningscentra på ett tiotal ställen i Sverige. Vi har idag avtal med tre etablerade gymnasieskolor som vill att vi, i nära samarbete med dem, driver den praktiska utbildningen. Fler ska det bli!

Så, bästa Aida, om ska du lyckas med satsningen på yrkesutbildning måste du först ta tag i de verkliga problemen – behovet av ökad samverkan och ökat samarbete, möjlighet till riksintag och sund fördelning av skolpeng – annars kommer dina förhoppningar att grusas. Det är bättre att satsa rätt än att satsa stort. Ta chansen och gör en verklig insats för svensk yrkesutbildning och för våra ungdomar. Vi från Maskinentreprenörerna är med dig och stöttar hela vägen, det lovar jag.


Hampe Mobärg
VD, Maskinentreprenörerna


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson