2022-01-26 10:01Pressmeddelande

Öppet brev till finansminister Mikael Damberg

Anders Robertsson, Vd MaskinentreprenörernaAnders Robertsson, Vd Maskinentreprenörerna

Hej,
 
Finansministern har väl knappast kunnat undgå effekterna av den skenande kostnaden för bränsle. Läget för våra medlemsföretag i entreprenadbranschen har på kort tid gått från ansträngt till allvarligt. Små och medelstora maskinentreprenörer signalerar att de snart kan tvingas lägga ner sin verksamhet. Med den kraftiga bränsleprisökningen har förutsättningarna i redan ingångna avtal ändrats radikalt medan prisjustering via index och prisförhandlingar i beställarledet sker för långsamt för att säkerställa våra medlemmars överlevnad.
 
Görs inget snabbt riskerar branschen att krympa avsevärt. Risken är därmed att de viktiga samhällsprojekt som våra medlemsföretag är en förutsättning för, försenas eller uteblir. Och med dem den gröna omställningen. 
 
Som bransch- och arbetsgivarorganisation oroar detta oss. Vi vill därför bjuda finansministern till ett av våra medlemsföretag. Där kan du på plats informera dig om hur nuvarande beskattning och övriga påslag på bränslepriserna riskerar att slå undan förutsättningarna för den gröna omställningen. Värd är Ankie Larsson, vice vd för familjeföretaget Miljöplanering AB och styrelsemedlem i Maskinentreprenörerna (ME).
 
Maskinentreprenörernas verksamhet är en förutsättning för byggandet av nya bostäder, järnvägar och motorvägar, exempelvis Förbifart Stockholm, nya tunnelbanelinjer eller Projekt Slussen. Våra medlemmars maskiner syns varje dag när de röjer snö, gräver ner bredband, drar VA-ledningar och schaktar sprängsten ur tunnlar och gruvor. Bränslet är en av de största kostnaderna för maskinentreprenörer.
 
När vi i höstas intervjuade medlemmarna för vår konjunkturrapport MEKO fick vi tydliga svar: Över 62 procent av landets maskinentreprenörer hade inte lyckats höja priserna i takt med bränsleprisets ökning. Redan i november hade 16 procent funderat på att tacka nej till uppdrag, och vissa hade redan ställt maskinen. Konjunkturrapporten visar att med dagens bränslepris, när vi skriver 26 januari, funderar på allvar cirka 30 procent av landets maskinentreprenörer på att lägga ner. Därmed är det landets maskinentreprenörer som får bära kostnaden för klimatomställningen – ur egen ficka. Och det vet alla som driver företag: När pengarna är slut, ja... då stannar företaget.
 
Hoppas du har möjlighet att besöka vår medlem i Tullinge och få en förstahandsbild av hur de skenande bränslepriserna slår mot våra medlemsföretag.
 
Med vänlig hälsning,
 
Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt