2014-03-10 10:45Pressmeddelande

Öppet brev till Miljöminister Lena Ek: ”Konstruktiv kritik eller bara gnäll?”

null

Det blir av allt att döma inga skarpa förslag innan sommaren 2014 från miljöminister Lena Ek och regeringen för hur utsläpp och föroreningar från enskilda avlopp ska stoppas. Miljödepartementet hinner inte med, trots att utredningen från Havs- och vattenmyndigheten legat på ministerns bord i fem månader.  Dröjsmålet gör att frågan sannolikt inte hinner behandlas före sommaren och därmed inte heller före höstens val.

Hos oss i branschen väcker detta både besvikelse och oro. I fyra år har Maskinentreprenörerna, VVS-Fabrikanternas Råd och Rörgrossistföreningen, under det gemensamma namnet Aktionsgruppen Små Avlopp, kämpat för att genomföra åtgärder mot bristfälliga avlopp.  Vi har, tillsammans med kommuner och länsstyrelser och fastighetsägare, brutit den negativa kurvan. Antalet åtgärdade avlopp stiger på nytt, men vi har kommit till vägs ände. Utan snabba och tydliga politiska beslut från miljöminister Lena Ek när det gäller förslagen från HaV, kommer vi helt enkelt inte vidare.

Läget är nu mycket kritiskt. Om den miljömässigt viktiga frågan om enskilda avlopp inte behandlas i tid, riskerar den att försvinna i fjärran - och det kanske för alltid – samtidigt som tusentals dåliga avlopp fortsätter att läcka.

Vi anser dessutom att miljöminister Lena Ek borde vara betydligt mer öppen för en fortsatt dialog. Det är märkligt att vi, som representerar över 90 procent av aktörerna inom området enskilda avlopp, inte ens är tillfrågade om vad vi tycker. Både miljödepartementet och miljöministern borde rimligtvis vara mer intresserade än så av att ta tillvara våra erfarenheter och kunskaper från det praktiska arbete vi utför varje dag.

Det är därför vi idag skickar detta öppna brev till Miljöminister Lena Ek. Vårt hopp är att hon omedelbart agerar och lyfter frågan. Det behövs ett antal snabba och konkreta åtgärder för att stoppa utvecklingen. De flesta av dem finns med i HaV:s utredning. Sedan får ministern själv bestämma om vi, som tycker att vi borde vara en av de tyngre remissinstanserna, kommer med konstruktiv kritik eller bara gnäll.

Vi vet vad vi vill och vad vi kan. Vi delar gärna med oss av det.

Hampe Mobärg
Talesperson för Aktionsgruppen Små Avlopp
Tfn: 073-029 88 56

Se bifogat: Öppet brev till Lena Ek


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson