2020-04-17 13:00Pressmeddelande

Öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan: Statliga Vattenfall kräver stora prissänkningar av pressade underleverantörer på grund av COVID-19

null

På skärtorsdagen skickade statliga Vattenfall ut ett hotfullt brev till sina underleverantörer med anledning av COVID-19. I brevet skriver man följande: ”Vi upplever nu ett prisfall som är bland det mest dramatiska som registrerats på den svenska elmarknaden. Från redan låga nivåer på grund av väder och vind så spär industrins efterfrågeminskning på grund av Covid-19 på den effekten.”

Därefter kräver bolagsrepresentanterna: ”Vattenfall ber nu sina leverantörer om en omedelbar prissänkning med 20% fram till slutet av 2020, i befintliga avtal”.

Det är svårt att förstå hur helstatliga Vattenfall tänker när bolaget kräver
20-procentiga prissänkningar på gällande avtal med många mindre företag, där marginalen redan är pressad. Dessutom med skäl som inte har någonting med underentreprenörens kostnader eller utfört arbete att göra!

En stor del av svenskt näringsliv är pressat i nuvarande situation och i synnerhet många små företag som befinner sig långt ned i leverantörskedjan och som redan idag har små marginaler. Samtidigt agerar Vattenfall på en framtidsmarknad där bolaget ser en enorm tillväxt framför sig för att ersätta andra energikällor och minska koldioxidutsläppet.

Regeringen satsar på många bra omfattande stödprogram till företagen runt om i Sverige. Då går helstatliga Vattenfall ut med att man ska pressa sina leverantörer på redan ingångna avtal. Nu, när det är som tuffast! Det är inte bara oetiskt, det är en fråga om överlevnad för många mindre företag. Och det rimmar dåligt med regeringens (ägarnas) paket att motverka just det som Vattenfalls agerande leder till.

Det finns ingen rimlig logik att små privatägda underentreprenörer till Vattenfall ska betala för att storindustrin har utnyttjat statliga paket som får till följd att efterfrågan på el minskar. Som helstatligt bolag borde Vattenfall vända sig till sin ägare för att kunna ta del av åtgärdspaketen som regeringen presenterat – inte skicka räkningen vidare till småföretag och riskera att Vattenfall tvingar in sina underleverantörer i konkurs.

Anders Robertsson
VD Maskinentreprenörerna

För mer information:
Anders Robertsson, VD Maskinentreprenörerna
Tfn: 070-532 70 78
E-post: anders.robertsson@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson