2017-10-03 11:00Pressmeddelande

Öppet brev till Regeringen, Trafikutskottet, Rikspolisen: Dags att ta vägarbetarnas arbetsmiljö på allvar

null

Regeringen gör just nu en så kallad historisk satsning för att öka polisens resurser och förbättra kårens arbetsmiljö. 7,1 miljarder är vad det kostar. Det motsvarar cirka 2 200 polisanställda. Det är bra. Men det vore glädjande om delar av denna resursökning också gick till att förbättra vägarbetarnas allt mer alarmerande arbetsmiljö. Polisen kan på detta område göra viktiga insatser. Bland annat genom att frekvent använda de mobila fartkameror som redan finns och punktmarkera vägarbeten runt om i landet.

Mellan åren 2003 till 2015 inträffade det minst 3 958 olyckor i anslutning till vägarbeten, enligt Trafikverket. Men det är antagligen fler eftersom polisen inte rutinmässigt rapporterar in att trafikolyckan skett vid ett vägarbete. Det mest uppseendeväckande är nog ändå att hela 10 procent av de skadade var så kallade flaggvakter. Det säger en hel del om hur trafikanterna uppför sig på vägarna i dag. Vägarbetare utsätts för livsfara dagligen.

Politiker har under åren skrivit motioner om att minska olyckor vid vägarbeten genom att sätta ut mobila fartkameror. När det sker cirka 300 trafikolyckor om året vid vägarbeten så är det faktiskt ingen dum idé. Det som är dumt är att fartkamerorna fortfarande står och dammar hos polisen. Det är onödigt. Det är ju inga billiga grejer. Och vi i branschen behöver dem.

Bransch- och arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörerna och fackförbundet Seko har länge undrat vad som krävs för att samhället ska ta vägarbetarnas arbetsmiljö på allvar. Hela 91 procent av Sekos medlemmar som arbetar vid vägarbeten anser att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn vid vägarbeten. 82 procent oroar sig för sin säkerhet på jobbet. Det är en märkbar ökning från tidigare undersökningar.

Även om möjligheter finns till att använda fartkameror vid vägarbeten är det sällan som de används. Enligt officiella mätningar kör 50–60 procent av bilisterna för fort förbi de hastighetssänkta sträckorna vid vägarbeten.

Branschen har idag svårt att rekrytera, och det är ett stort bekymmer då hela samhället behöver en fungerande infrastruktur. Men ett arbete med livets som insats varje dag lockar såklart inte fler unga till branschen. Vi i branschen lägger ner mycket resurser och tid på att utbilda våra medarbetare för att arbetsmiljön och säkerheten ska bli bättre. Men vad hjälper det när livsfaran kommer utanför branschen?

I slutet av augusti i år gjorde trafikpolisen i varje fall en trafik- och hastighetskontroll. Denna gång på E 6:an utanför Lund. I vägarbetsområdet hade ansvariga begränsat hastigheten till
50 km/h för att minska olycksrisken och förbättra arbetsmiljön för vägarbetarna.

Respekten för den angivna hastigheten var obefintlig, enligt polisen som uppskattade att uppemot 70 procent av bilisterna inte respekterade hastighetsskyltningen.

Att köra för fort på E:6:an kanske inte uppfattas som ett allvarligt brott. Men om det vistas vägarbetare i området så handlar det mer om att utsätta människor för livsfara. Det är då i så fall egentligen ett brott som hör hemma i brottsbalken (Framkallande av fara för annan), och kan ge fängelse i två år. Vi inom Seko och Maskinentreprenörerna tror att bilisterna hellre varnas med böter och att mobila fartkameror rutinmässigt monteras för att sänka hastigheterna.

Det är dags att ta vägarbetarnas arbetsmiljö på allvar. Nu finns ännu mer resurser hos Polisen. Använd delar av dessa för att sätta upp de mobila fartkamerorna. Vi hjälper gärna till.

Maskinentreprenörerna och SEKO


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson