2013-03-04 09:30Pressmeddelande

Öppet brev till Utbildningsminister Jan Björklund

null

Bäste Jan Björklund!

  • Ungdomar vägras komplett utbildning till bristyrket Maskinförare
  • Transportstyrelsen tvärstoppar övningskörning
  • Maskinförare krävs för att klara regeringens infrastruktursatsning
  • Regeringens myndigheter har olika uppfattningar om utbildningen till maskinförare
  • Riksdagen har frågan på bordet idag, det krävs insatser av statsrådet nu.

Tyvärr nödgas vi inom Maskinentreprenörerna, ME, nu konstatera att Du hittills har misslyckats med den nya gymnasieutbildningen till maskinförare. Du har tagit bort ”körkortsutbildningen” under studierna i GY 11. Det gör det omöjligt för oss arbetsgivare att ta emot praktikanter och anställa dem efter examen. Körkort är nödvändigt!

Ungdomarna, som tänkt sig en god framtid inom ett bristyrke, väljer nu hellre andra utbildningar eller blir kvar i arbetslöshet. Utbildningsutskottet har idag alla möjligheter att lösa frågan under sitt arbete i utskottet under mars månad men det krävs insatser av regeringens partier.

På Nils Holgersson-Gymnasiet i Skurup har rektor och lärare försökt tolka Dina avsikter med det nya yrkesgymnasiet ”positivt”.  Där har eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet hittills fått stora delar av sin körkortsutbildning på skolan. Det har skett genom att eleverna utbildats som privatister med övningskörning och teori på skolan. Examineringen, uppkörning och teoriprov ansvarar däremot inte skolan för.

När Skånska Dagbladet för en tid sedan skrev om upplägget fick Transportstyrelsen ögonen på skolan. Det resulterade i att två inspektörer besökte gymnasiet. Tillsynen innebär ett omedelbart stopp för övningskörning inom ramen för gymnasieutbildningen. Enligt Transportstyrelsen blir det nu rektorernas ansvar att se till så att lagar och förordningar efterlevs.

I två år har vi försökt få svar på frågan varför Du tar ifrån eleverna i det nya gymnasiet denna möjlighet? Det är obegripligt varför? Du vägrar eleverna den ”gamla” ordningen med körkortsutbildning i den nya yrkesskolan.

Det är helt absurt att Du under två år också låtit bli att svara på alla frågor i ämnet.

Vi har informerat Din statssekreterare om det kaos som Du genom din oklara och otydliga hållning skapat på yrkesskolorna ute i landet.

Vi har från Maskinentreprenörerna och gemensamt med Branschens Yrkesnämnd försökt att förklara för Utbildningsdepartementet och Skol- och Transportstyrelsen vilka förutsättningar som gäller för att bli maskinförare. B-körkort är en grundförutsättning för att få köra större delen av den maskinpark som finns i Sverige. För all träning och praktik krävs B-körkort.

Din ovilja att vidta åtgärder för att korrigera en felaktighet har hela tiden legat som ”en våt filt” över alla samtal som vi fört med berörda myndigheter. De vet inte vilka råd de ska ge de nya yrkesskolorna.  I Skurup har Nils Holgersson-gymnasiet försökt göra ”en positiv tolkning” av dina ursprungliga avsikter med maskinförar-utbildningen. Det har fått Transportstyrelsen att nu rycka ut och tvärstoppa skolans körkortsutbildning som maskinförareleverna fått idag.

Frågan har nu nått vägs ände. Skolorna är förbryllade och irriterande. De ser eleverna vända ryggen till utbildningen som leder till förare av maskinerna vid exempelvis stora väg- och järnvägsbyggen. Branschen behöver många förare, eftersom regeringen har beslutat om 40 miljarder årligen till infrastrukturen under lång tid framöver. Vilka konsekvenser får det att vi saknar förare till alla maskiner? 

Först och främst finns naturligtvis all anledning att tycka synd om alla ungdomar, som anser att Maskinförare är ett spännande och intressant yrke. Många ungdomar väljer nu hellre andra alternativ än att satsa på en yrkesutbildning som leder till praktik och anställning direkt efter examen. En del växlar över till det nya Fordonsprogrammet på gymnasiet. Där kan de vara säkra på att få ”ta” de åtråvärda körkorten i utbildningen.

Men varför tvinga de som verkligen önskar sig en framtid som maskinförare att gå den omvägen? Och därtill få en mindre relevant utbildning för vårt yrke. 

Jan Björklund, Tänk om, tänk på eleverna som förväntat sig ”körkort” som en del av studierna till maskinförare.

Nu har visserligen Transportstyrelsen hoppat in och gjort frågan ännu ”märkligare”. Men det är Din inställning och hållning som har väglett Transportstyrelsen. Gör något nu!

För mer information:
Hampe Mobärg, VD, ME, tfn: 073-029 88 56
Håkan Norén, förbundsordförande, ME, tfn: 070-535 72 20


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson