2021-01-29 15:54Pressmeddelande

PANDEMIN FÅR ALDRIG VARA ETT ARGUMENT FÖR ATT INTE STÄLLA OM

null

–Effekterna av pandemin kommer att finnas kvar länge, därför är det viktigt att hålla igång de processer som behövs för livet post-Corona, inte minst för den återstart som behövs inom transportsystemet för att vi ska klara klimatomställningen. Pandemin får aldrig vara ett argument för att inte göra en omställning. Det är tvärtom så att om vi ska fullfölja våra åtaganden enligt parisavtalet, måste vi öka tempot, sade Infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett digitalt, garanterat Coronasäkert, inlägg under bransch- och arbetgivarorganisationen Maskinentreprenörernas, ME:s, årliga arrangemang Stora Infradagen på fredagen.

–Just nu arbetar vi Intensivt med transportsystemet. Elektrifieringskommissionen, där jag är ordförande, planerar nu för 3 000 kilometer elvägar, utbyggda snabbladdstationer och regionala piloter där vi testar olika elektrifierade stråk. Elektrifieringen går snabbt och vi skyndar på den ännu mer, inte bara när det gäller bilar, utan också tunga fordon som bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner. Om Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland måste vi satsa och göra modiga val i smart infrastruktur. Den infrastrukturproposition som vi lägger fram till våren utgör ramen, men vi ska skynda på och satsa på en snabbare investeringstakt och ökade möjligheter för omställning. Det skapar jobb och framtidstro, fortsatte Tomas Eneroth.

–Regeringen och oppositionen har lagt olika förslag för satsningar på laddning och elvägar, men vi måste lyfta den satsningen för att klara klimatomställningen. Bra startpunkt är då konstruktiva diskussionen och ett politiskt ansvarstagande. Det väsentliga är att vi kan komma till politiska beslut och undvika politisk byråkrati. Det får inte ta tiotals år få fram ett miljötillstånd. Dt behövs krafttag från regering och riksdag för att, exempelvis, kapa tiden för byggandet av elnät. Att det spännande Hybritprojektetet kan komma att förskjuts på grund av att tillståndsprocessen är orimligt. Här måste jag och andra jobba mer kraftfullt, sade Lars Hjälmered (M), ordförande i riksdagens Näringsutskott i en kommentar.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson