2021-01-29 14:22Pressmeddelande

PENGARNA RÄCKER INTE

null

–Har vi inte pengar, så har vi inte det. Då kommer vi oundvikligen att behöva lägga mer på avhjälpande underhåll än på förebyggande och det straffar sig i längden. Helst av allt skulle jag förstås se att vi får ökade medel. Nu måste vi prioritera säkerhetsrisker, som tunnlar och broar, sedan de vägar där vi har mest trafik och där det är viktigt för näringslivet att de fungerar. Risken är att vi då tappar landsbygdens vägnät, vilket är olyckligt eftersom vägarna för de flesta är den enda transportmöjligheten.

Det sade Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon när hon på fredagen i en filmad intervju medverkade vid bransch- och arbetgivarorganisationen Maskinentreprenörernas, ME:s, årliga arrangemang Stora Infradagen, som på fredagen direktsändes från Vasateatern i Stockholm. Trafikverket har under de senaste månaderna fått hård kritik från Riksrevisionen för sin bristande kostnadskontroll. I januari slog branschorganisationen Transportgruppen larm om att det svenska vägnätet håller på att rasa ihop, men att Trafikverket planerar att sänka hastighetsgränserna istället för att underhålla vägarna, detta eftersom medel till underhåll saknas.

Lena Erixon menade i intervjun att Trafikverket, för att hålla kostnaderna bättre i schack, måste utöka sin förmåga att prognosticera framtida underhållsinsatser. Däremot var hon mer tveksam till om att arbeta med mindre entreprenörer är en bra väg att gå.

-Det behöver inte nödvändigtvis bli bättre eftersom vi får svårt att ta en samordningsroll. Det kan vara klokt att i vissa fall, beroende på vad som ska göras, vända sig till mindre entreprenörer, men inte när det gäller de stora baskontrakten. Vi måste bidra till att skapa en sund och fungerande marknad och det kanske inte alltid är så bra för små och medelstora bolag.

–Jag förstår att de har en tuff sits och måste prioritera, och det var bra att få höra Lena Erixon beskriva situationen med egna ord, även om hon inte kunde vara med på plats. Det är däremot skrämmande om vi inte orkar göra de investeringar som vi behöver för att säkra svensk konkurrenskraft, Vägnätet, inte minst småvägarna, är Sveriges ekonomiska blodomlopp, och det måste vi sköta om, säger ME:s ordförande Magnus Persson i en kommentar.

För vidare information, kontakta

Hampe Mobärg, ansvarig Stora Infradagen 2021.

Telefon 08-762 7072, e-post hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson