2006-12-12 13:17Pressmeddelande

PPP - Bygg nu betala sedan

Regeringen banar väg för privat finansiering av infrastruktur. Oppositionen tvärbromsar och tycker att man då vältrar över kostnaderna för vägar på kommande generationer. Men hur ligger det till egentlilgen?

En stordebatt med politikerna och alla berörda parter ska försöka sprida ljus över frågan. Det sker på "Stora Infradagen" den 9 februari 2007 Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm. Bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna är arrangörer.

Skriande behov
Maskinentreprenörerna (ME) gör en storsatsning för att belysa de nya finansieringslösningarna för infrastruktur. Maskinentreprenörernas medlemsföretag som är med och bygger infrastruktur i landet ser behoven, vill bygga och har kapacitet. Vad väntar vi på?

­- Underhållet släpar efter och behovet av nya vägar är skriande ute i landet. Kan vi hitta nya lösningar på "vägkrisen" skapar det dessutom massor av nya jobb, arbetslösheten är fortfarande relativt hög, säger ME:s VD Nils Jakobsson.

För samhällsbyggare
Temat för Stora Infradagen är: "Hur finansierar och bygger vi bäst infrastruktur i Sverige?" Den vänder sig till alla "samhällsbyggare", både beslutsfattarna och de som gör jobbet. Massmedia är självklart välkommen.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson öppnar och inleder. Förutom ledande politiker och sakkunniga debatterar Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, Hans Tilly, Byggnads, Jan Rudén, SEKO, Per Kågesson, författare, Bo Lundgren, Riksgälden, Ingemar Skogö, Vägverket m.fl.

Särskilt samtal
Nya sätt att finansiera vägar presenteras av Elisabeth Croon, Handelsbanken, Gunnar Lundberg, Skanska, och Erik Gällstad, Europeiska Investeringsbanken. Ett särskilt samtal förs mellan Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, och Carl Cederschiöld, utredare av Stockholmstrafiken.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson