2007-03-31 15:38Pressmeddelande

Rädda miljön och ekonomin med E22

Maskinentreprenörerna Södra i upprop till regeringen:
Företagarna i ME Södra kräver att regeringen inte backar från löftet att använda alternativa finansieringslösningar (OPS) för att komma igång med viktig infrastruktur. För södra Sverige är det av enorm vikt att E22 byggs ut snabbare än den planerade tidtabellen:

- Vi talar här om en strategisk väg, där standarden är så dåligt i dag att den är att betrakta som trafikfarlig. Sådana vägar kan ett land som vill konkurrera ekonomiskt på världsmarknaden inte heller ha, säger Nils Jakobsson, VD för ME.

Det som är allvarligt är att hela Öresundsregionen riskerar att tappa fart om E22 inte byggs ut de närmaste åren. Det är negativt för ekonomin, och kan leda till att nyckelkompetens och företag söker sig till andra orter. Även ökad arbetslöshet.

- Enligt den plan politikerna fattat beslut om är E22:an inte byggd förrän år 2011. Det är inte klokt, det här är en viktig region för Svensk ekonomi, och därför måste regeringen låta E22 byggas ut som OPS-projekt, säger Olle Schönström, ordförande för ME Södra.

Med så kallad Offentlig privat samverkan (OPS); då privata aktörer finansierar offentlig infrastruktur samt ansvarar för driften och underhåll under en viss period, kan projekt inte bara komma igång snabbare; studier visar också att vägar kan byggas färdigt snabbare och med bättre kvalitet.

- Idag är det flera starka aktörer som försöker påverkar regeringen att bygga E22 som OPS. Det tycker vi är bra. Vi ställer oss bakom de som i samverkan arbetar för detta. Det är ju trots allt våra medlemsföretag som ska ut och göra själva jobbet, säger Håkan Norén, ordförande i ME.

- En utbyggnad av E22 har stor betydelse för tillväxten. Det ger ökad tillgänglighet för arbetsmarknaden i nordöstra Skåne och Blekinge. Studier visar att arbetet kan starta inom 18 månader och vägen kan vara färdigställd fem år tidigare än gällande plan. Det måste regeringen ta hänsyn till, säger Olle Schönström.

________________________________________________________________________
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm. Se även (www.me.se)


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson