2008-12-05 13:00Pressmeddelande

Rätt fokus på infrastruktur

Rätt fokus på infrastruktur

- Det är många som vill ta del av svenska skattebetalarnas pengar i den "krisyra" som råder. Men det är väldigt bra att regeringen vågar fokusera sitt stimulanspaket på åtgärder som också ska ge långsiktigt positiva effekter, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna, ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Inom infrastrukturområdet förstärker man resurserna på drift och underhåll med omkring 1 miljard kronor av de nu extra 8 miljarderna i stimulansåtgärder. Det är pengar som snabbt kan få inverkan på antalet arbetstillfällen men också en långsiktigt positiv effekt för svensk infrastruktur. Vi som dagligdags arbetar med att reparera och bygga vägar och järnvägar kan bara understödja regeringens åtgärder.

- Av allt att döma skapas nu många nya arbetstillfällen i branschen vilket motverkar den nedgång som vi börjat känna av. Samtidigt måste regeringen komma ihåg att detta inte är tillräckligt i ett längre perspektiv eftersom underhållet av Sveriges infrastruktur har misshandlats under många år, understryker Hampe Mobärg.

Vi inom Maskinentreprenörerna vill samtidigt understryka att det är oerhört viktigt att regeringen, oavsett denna kris, också fortsätter arbetet med att stärka konkurrensen och försöka öka produktiviteten inom anläggningsbranschen. Vi har länge verkat för att Vägverkets Produktionsenhet ska bli ett eget bolag, som garanterat konkurrerar på lika villkor på marknaden. Det har infrastrukturministern hörsammat. Det tror vi också bidrar ytterligare till att våra företag får möjlighet att bygga infrastruktur på ett bra sätt.

För ytterligare information kontakta:

Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna. Tel: 0730-298856

Maskinentreprenörerna arrangerar "Stora Infradagen" där större delen av Sveriges ledande beslutsfattare och opinionsbildare rörande infrastruktur deltar, den 30 januari på Näringslivets Hus i Stockholm. För program och anmälan gå in på www.me.se.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson