2006-05-19 13:08Pressmeddelande

Regeringen missköter livsviktigt underhåll

Sveriges maskinentreprenörer anser att regeringen och kommunerna missköter underhållet av grundläggande och livsviktiga samhällsfunktioner som vägar, vatten och avlopp, samt el.

- Vi som dagligen arbetar med att reparera skadorna, ser hur förfallet tilltar. Om vi inte lyckas förmå politikerna att göra något åt underhållet, drabbas industrin och medborgarna hårt längre fram.

Det säger Håkan Norén, Nyköping, som blev ny ordförande för bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna, ME, vid årsstämman i Stockholm. 

Vägarna försämras
Håkan Norén tycker att maskinägarna i landet har ett särskilt ansvar för att signalera till politikerna.
- Vi går i frontlinjen för det moderna samhällsbyggandet och måste slå larm när vitala funktioner för välfärden riskerar att krackelera.
Just nu ser vi dagligen hur landets vägar försämras. Industrin får svårare att komma fram med sina produkter. Vi kan inte ta oss fram med våra maskiner. Det är inte bara vinterns skador som gör vägarna svårframkomliga och osäkra. Den ökande förstörelsen är tecken på ett uppdämt renoveringsbehov. Vi bedömer att regeringen bara i år måste ge ett extra underhållsanslag på 2,5 miljarder kronor.

Utan rent vatten
- Även för vatten- och avloppsnätet ökar renoveringsbehovet gradvis. Vi märker av alltfler akututryckningar.  Om inte de gamla näten byts ut fortare, hotar allvarliga och betydligt kostsammare skador. Ytterst kan medborgarna bli utan rent vatten.

Håkan Norén vill också att regeringen bevakar nedgrävningen av elnätet noggrannare.
- Det är positivt att en del av kraftbolagen arbetar skyndsamt. Men alltför mycket återstår innan alla ledningar är under jord.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson