2021-09-24 09:30Pressmeddelande

Regeringen prioriterar satsningar på infrastruktur i norra Sverige

Under torsdagen informerade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att inventera vilka planerade infrastruktursatsningar som kan påskyndas eller tidigareläggas i Norr- och Västerbotten. Trafikverket får också i uppdrag att föreslå vilka potentiella flaskhalsar i regionernas infrastruktur som bör prioriteras för att öka nyttan av infrastrukturen.

Bakgrunden till regeringsuppdraget är att underlätta för de stora industrisatsningarna som pågår eller planeras i norra Sverige. Ett specifikt uppdrag är att se över möjligheten till järnvägssatsningar i norra Sverige utöver den redan kommunicerade satsningen på Norrbotniabanan.

- Ett styrkebesked för Norr- och Västerbotten och ett glädjebesked för våra medlemmar, säger Stefan Fransson, ordförande för Maskinentreprenörerna i region ett. Det är våra medlemsföretags maskiner och anställda som kommer att förverkliga en stor del av de kommande projekten.

Industrisatsningarna i norra Sverige är en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Maskinentreprenörerna har som branschorganisation mål att vara en del av klimatomställningen genom att via sina medlemsföretag ta ansvar för att producera framtidens infrastruktur på ett hållbart sätt.

- Vi brukar säga att våra medlemmar är samhällsbyggare och aldrig har väl det känts så sant som nu när vi är med och förverkligar de stora satsningar som görs i norra Sverige, konstaterar Stefan Fransson.

Trafikverket ska senast den 22 november återkomma till regeringen med sina förslag till prioriteringar. Riksdagen beslutade nyligen om 900 miljarder i utökad budgetram för infrastruktursatsningar, 175 miljarder mer än nu gällande budgetram. Den nya budgetperioden löper från årsskiftet.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.