2012-11-19 08:00Pressmeddelande

Regeringen saboterar utbildning till maskinförare!

null

 - Regeringen står idag för ett rent sabotage mot gymnasiereformens utbildning till maskinförare. Ett ”körkort” fäller hela utbildningen till ett av de största bristyrkena i Sverige, säger Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

LO-chefen Karl-Petter Thorwaldsson gick i Nyhetsmorgon TV 4 förra veckan till hård attack mot regeringens ovilja att satsa på de yrken, som växer och verkligen har framtiden för sig. Som ett särskilt exempel och ”ordet för dagen”, tog han ”maskinförare” vid bygg- och anläggning av infrastruktur. 

Att ”ta körkort” ingår inte i undervisningen av de elever som tänkt sig en framtid som maskinförare, vilket är helt oförståeligt eftersom det är ett krav för att kunna utöva yrket. Då väljer ungdomarna en annan utbildning, som t.ex. fordons- och transportprogrammet, för då vet de att de kan ta körkort och därmed bli anställningsbara.

- I dessa arbetslöshetens och varslens tid, tycker vi det är absurt och obegripligt att närings- arbetsmarknads- och utbildningsdepartementen vägrar att gå branschen till mötes eftersom det vet att de finns en stor efterfrågan på duktiga maskinförare, säger Hampe Mobärg. Jag kan inte förstå hur det går ihop med jobblinjen! Då är det väldigt positivt att LO-chefen nu skyndar till vår hjälp!

- Idag finns en stor efterfrågan på kvalificerade maskinförare. Dels på grund av de viktiga infrastruktursatsningarna och dels efterfrågan från gruvindustrin. Och på toppen av det går vi igenom en omfattande generationsväxling. I våra medlemsföretag har antalet anställda ökat med 72 procent de senaste fem åren. Här kan vi verkligen påstå att det växer så det knakar och vi behöver ungdomar som utbildar sig till maskinförare.

- Vi har vid flertalet gånger försökt att påtala den här situationen för utbildnings- arbetsmarknads- och näringsdepartementet utan resultat. Internpolitik verkar ha lett till handlingsförlamning. Vi kan bara hoppas att regeringen lyssnar vårt nödrop och gör något åt saken!

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson