2008-09-11 15:22Pressmeddelande

Regeringen skvätter infrastruktur - var är långsiktigheten?

Regeringen visar på vällovliga satsningar på infrastrukturen och har insett hur viktigt det är med en väl fungerande infrastruktur för att stärka svensk konkurrenskraft i en globaliserad omvärld. Det är bra och nödvändigt! Men var är de långsiktiga satsningarna?

För ovanlighetens skull investerar en regering inte bara i några stora paradprojekt, som på sikt visar sig vara "luftslott". Regeringen har lyssnat på de mest högljudda politikerna och opinionerna ute i landets regioner och skvätter generöst pengar till höger och vänster när man nu meddelar en satsning på 8 miljarder till ett 100-tal väg- och järnvägsprojekt i närtid.

- Men att stärka infrastrukturen och bidra till att svensk konkurrenskraft förbättras i ett globalt perspektiv är ett långsiktigt och enormt stort industriellt projekt som inte kan genomföras på två år, understryker Hampe Mobärg, VD i bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

Dessutom måste underhållet av infrastrukturen ges betydande utrymme i kommande infrastrukturproposition eftersom det varit så eftersatt under många år. Underhållet är en oerhört viktig och samhällsekonomisk pusselbit i en fungerade infrastruktur även om det ur ett politiskt perspektiv inte är så "sexigt".

- Vi som dagligen arbetar med att lappa och laga sönderkörda vägar och spår vet hur illa ställt det är med underhållet. Det krävs ytterligare 1,5 - 2 miljarder årligen bara till vägarna för att trafikanterna ska hålla näsan ovanför vattnet i hjulspår och potthål. Ska vi dessutom beta av det väldiga underhållsberg, som byggts upp, behövs enligt forskning på KTH ytterligare 20 miljarder till vägar och järnvägar. Vi får hoppas att detta redovisas i den kommande infrastrukturpropositionen, säger Hampe Mobärg.

 

För mer information:
Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna

Tel. 08-762 70 72

 

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson