2008-04-17 10:32Pressmeddelande

Regeringens vårbudget: ”Bara riktiga pengar duger till att stärka infrastrukturen!”

- Äntligen signalerar regeringen en storsatsning på vägar och järnvägen, som är själva grundvalen för jobb och välfärd i Sverige. Nu måste finansministern också upp till bevis i höstbudgeten, det måste handla om ”riktiga pengar”, inte bara allmänna förhoppningar, för att nödvändiga satsningar ska kunna genomföras. Annat duger inte efter decenniers försummelser av infrastrukturen, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna, ME, i en kommentar till vårens budgetproposition.

Det är oerhört viktigt att regeringen även tänker ta initiativ för att höja produktiviteten vid byggandet av infrastruktur. Det ska bli bättre konkurrens och mera infrastruktur för varje satsad krona enligt vårpropositionen.

- En konkret åtgärd är att öka möjligheten för mindre entreprenörer att delta mer direkt olika infrastrukturupphandlingar. Det skulle omedelbart få positiva effekter på marknaden. Det finns många mindre företag i branschen som är beredda att anta utmaningen och bidra till en effektivare produktion av vägar och järnvägar.

- Finansmarknadsminister Mats Odell berättade redan i februari på vår ”Stora Infradagen”, att alternativ finansiering av infrastruktur får ett genombrott. Företag, resenärer, transportörer, kommuner och regioner får vara med och finansiera infrastrukturen, enligt vårbudgeten.

- Därmed kan vi räkna med en jämnare sysselsättning och mera långsiktig produktion och ett mindre beroende av den årliga statsbudgeten, förklarar Hampe Mobärg.

För ytterligare information:

Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-298856


Övrig information gällande ME finns på www.me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson