2007-04-16 14:54Pressmeddelande

Regeringens vårproposition: Bra men inte tillräckligt

Regeringen har hörsammat Maskinentreprenörernas (ME:s) önskan om att satsa på alternativa finansieringsformer för byggande av infrastruktur, så kallad Offentlig-Priva-Samverkan (OPS). De krav som ME ställde under Stora Infradagen i februari har finansminister Anders Borg tagit till sig.

- Det som är intressant är att regeringen har begärt redovisning för hur OPS i Sverige ska se ut redan till den 18 juni. Det betyder att vi inte är långt borta med detta, säger Håkan Norén, ordförande i ME.

Men ME ser också flera problem med det förslag till budget som Anders Borg presenterar idag. Bland annat att de utlovade ökade anslagen till vägunderhåll. Att inte reparera det kraftigt nergångna vägnätet i landet är inte bara samhällsekonomiskt riskabelt, det kan vara rent farligt:

- Vi i branschen som dagligen arbetar på vägnätet ser djupa hjulspår även i Europavägarna, och skador under asfalten. Detta är en tickande bomb när det gäller trafiksäkerheten i landet, säger Håkan Norén, som är förvånad över att Alliansen som lovat kraftigt ökat anslag i flera år och senast före valet.

- Statsminister Fredrik Reinfeldt lovade sju miljarder mer under två år än vad den förra regeringen valt att satsa. Det var något vi litade och trodde på, för det behövs verkligen. Här hoppas jag att regeringen tänker om, säger Håkan Norén.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson