2018-02-05 13:00Pressmeddelande

Regionala Infradagen Mitt, i Tällberg 2018: Vi behöver vägar och skandinaviskt samarbete

Nära 255 miljarder ton gods till ett totalt värde av 2 130 miljarder svenska kronor transporterades genom Sverige i ”avgående varusändningar” under 2016. Vägtransporterna svarade för 62 procent av dessa transporter, som hade ett samlat värde på över 1 300 miljarder kronor. Som en jämförelse transporterades samma år på järnväg varor för 44,6 miljarder kronor, motsvarande två procent av det totala värdet, detta enligt regeringens analystjänst Trafikanalys.


– Det som transporteras med lastbil är produkter med högt förädlingsvärde och där transporttiden är kritisk. Det är produkter med stor betydelse för svensk export. Ändå pratar vi bara tåg, framför allt höghastighetståg för persontrafik, och inte om vägar när vi pratar infrastruktur. På samma sätt glömmer vi att Sverige är ett stort och glesbefolkat exportberoende land. Vi behöver infrastruktur som löser våra transportbehov både inom landet och tar oss ut i Europa, säger Maskinentreprenörernas, ME:s, regionsordförande i Dalarna Gävleborg och Härjedalen Mats Bergkvist i en kommentar.

Fredagen den 9 februari är det dags för ME:s årliga arrangemang Regionala Infradagen. På plats finns bland andra infrastrukturforskare Håkan Westerlund KTH, Lars Aamodt Nye Veier Norge, Kent Söderlund Region Dalarna och Johan Lang från Trafikverket.

–Vi behöver ett starkt vägnät för att knyta ihop Sverige nationellt och med vår omvärld. Att skicka människor med höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö hjälper inte vår exportindustri. Vi behöver både järnväg, sjöfart och flyg, men faktum är att vi måste investera klokt i vägnätet där det idag finns enorma underhålls och förnyelsebehov. Men vägarna nämns knappt i långtidsplanen, trots att statistiken visar på deras betydelse. Dessutom har Trafikutskottet föreslagit Riksdagen att lägga Riksrevisionens rapport om brister i vägunderhållningen till handlingarna. Jag hoppas nu få veta hur våra beslutsfattare tänker använda de extra 100 miljarder som ska satsas fram till 2028, säger Mats Bergkvist.

När och var?
Regionala Infradagen äger rum på Dalecarlia Spa, i Tällberg, med start klockan 10.00 fredagen den 9 februari 2018. Programmet finns på www.me.se.

För vidare information om ME och Regionala Infradagen, kontakta:
Mats Otterborn, Regionchef, Maskinentreprenörerna Mitt,
Tfn: 070-53 580 45
Epost: mats.otterborn@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson