2020-06-08 13:52Pressmeddelande

Rejäla förslag för att stärka yrkesförberedande utbildning

null

Den särskilde utredaren har tagit fram en gedigen utredning med rejäla förslag som kan stärka yrkesförberedande utbildningar. Framförallt ser vi väldigt positivt på att utredningen föreslår skarpa åtgärder för att stärka kopplingen mellan utbildningar och arbetsmarknadens efterfrågan.

  • Yrkesförberedande utbildningar har egentligen varit i kris under närmare ett decennium utan att uppmärksammas tillräckligt. Trots att efterfrågan har ökat på yrkeskunnig personal, som tex maskinförare, har antalet sökande gått ned med närmare 50 procent de senaste 10 åren, säger Jonas Thorstenson.
  • Totalt sett menar vi inom Maskinentreprenörerna (ME) att det också måste göras en kraftsamling på yrkesförberedande utbildning efter alla år av minskade intag. Tyvärr finns det allt för mycket förutfattade meningar om yrkesförberedande utbildningar. Därför krävs det en starkare dialog med ungdomar och föräldrar om vad en bra yrkesutbildning kan ge samtidigt som utvecklingen av själva utbildningarna stärks.

Utredningen beskriver en väldigt negativ utveckling där tiden från utbildning till egen försörjning har blivit alldeles för lång. Dessutom har kostnaderna för gymnasiet ökat drastiskt. Utredaren menar att balansen mellan individens frihet och samhällets behov måste bli betydligt bättre med tanke på de stora skattefinansierade resurserna som samhället satsar på utbildning. Staten kommer återkommande också att utge en vägledning om vilka yrkesområden som ska prioriteras

  • Vi anser att utredningens inställning, att vi måste fokusera mer på att ge utbildningar som leder till jobb, är väldigt viktig. Det måste vara en vägledande princip för de åtgärder som ska införas framöver. Många branscher ser sig tvingade att importera arbetskraft och kompetens inom områden som har en stadig efterfrågan. Samtidigt som vi ser grupper av ungdomar som går arbetslösa p.g.a. av fel utbildning. Det är inte rimligt

Utredningen föreslå vidare att man ska utveckla en betydligt starkare samverkan mellan olika kommuner och även introducera ett större urval av s.k. riksintag. Vidare ser utredningen att denna samverkan förstärker möjligheten att utveckla kommunal yrkesutbildning jämfört med idag.

  • Det är en åtgärd som vi anser kommer ha stor positiv betydelse framöver. Dels avseende att kunna utveckla, till volymen, mindre men mycket krävande utbildningsgrenar med starkt fokus på utbildningskvalitet dels att kunna genomföra smalare men viktiga utbildningsgrenar även utanför storstadsområdena, förklarar Jonas Thorstenson

För vidare information kontakta:

  • Jonas Thorstenson, Maskinentreprenörerna, VD ME-Skolan, 0702–773540
  • Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna, Senior rådgivare, 0730–298856


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson