2021-12-16 06:24Pressmeddelande

Rekordår för maskinentreprenörer – och fortsatt personalbrist

Anders Robertsson, Vd i Maskinentreprenörerna Anders Robertsson, Vd i Maskinentreprenörerna

Pandemi, cementkris och skenande drivmedelspriser. En bransch som fått genomlida mycket, men som trots det befinner sig i ett mycket starkt läge. Det visar bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörernas nya konjunkturrapport MEKO.

Maskinentreprenörernas konfidensindikator visar på ett mycket bra läge i branschen. Arbetsvolymen har ökat och befinner sig fortsatt på historiskt höga nivåer. Orderstocken har utvecklats positivt, och ligger nu på samma nivå som innan pandemin. Faktureringsläget är rekordhögt historiskt sett, och har ökat med närmare 10 procent under de senaste 12 månaderna. Beläggningsgraden fortsätter att utvecklas starkt och befinner sig på den högsta nivån någonsin, dessutom i den säsongsmässigt svagaste perioden.

Trots att den sammanvägda konfidensindikatorn har sjunkit något sedan mätningen i maj, är resultatet alltså mycket positivt. Värdet är betydligt högre än i november 2020, och överträffar även mätningen före pandemin i november 2019. Framöver förväntas dock en kraftig försämring – prognosen för maj 2022 är den näst lägsta under hela mätperioden. De postpandemiska effekter som kommer fram i intervjuundersökningen skapar hos maskinentreprenörer en känsla av ovisshet, trots att så mycket går så bra.

"Företagande är beroende av långsiktigt stabila villkor, och just nu saknas detta. När våra medlemmars framtida intäkter upplevs som osäkra, samtidigt som de kan se att kostnader för material, reservdelar och drivmedel stiger, resulterar det i en osäkerhet inför framtiden", säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörernas förra MEKO-rapport visade på en accelererande kompetensbrist, och i vinterrapporten för 2021 framkommer det att svårigheten att rekrytera fortsätter att öka för alla personalkategorier. Över 90 procent av företagen anger att det är mycket svårt eller svårt att rekrytera kollektivavtalsanställda.

"Alla ekonomiska indikatorer visar på en bransch som har goda förutsättningar att fortsätta växa, men som hejdas av svårigheten att rekrytera medarbetare. Branschens stora utmaning är och förblir svårigheten att anställa kompetent personal. Här både kan och ska vi göra mer", säger Anders Robertsson.

Hela MEKO-rapporten finns att läsa på www.me.se.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt