2010-07-06 09:00Pressmeddelande

Rena Östersjön med morötter!

null

Almedalen seminarium i Visby:

Rena Östersjön med morötter!

  – Om våra politiker menar allvar med att rena Östersjön, måste det finnas en vilja att förhindra föroreningar och smittspridning från små enskilda avlopp. Morötter i form av ett stimulanspaket från regeringen till fastighetsägarna och höjt pris på fritidshus med ”stambytt avlopp” är rätt medicin! Det förklarade Aktionsgruppen Små Avlopp på tisdagen (6/7) vid ett seminarium under Politikerveckan i Visby.

Aktionsgruppen framhåller att det, enligt Naturvårdsverket finns 400 000 små privata avlopp som tillsammans släpper ut stora föroreningar i Sveriges vatten.
 – Det är ingen s k i t s a k, om miljöministern menar allvar med att Östersjön ska bli ett exempel på hur man kan vända utvecklingen i ett övergött hav.

Ingen klappjakt
 – Vi vill absolut undvika en klappjakt på fastighetsägarna till enskilda avlopp, förklarar Hampe Mobärg, VD i bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna. Tillsammans med VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen har man startat Aktionsgruppen.
 – Vi arbetar stenhårt för ett stimulanspaket från regeringen i samklang med tydliga krav och tillsyn från kommuner och myndigheter. Vi tror att bästa sättet är att skapa ett tidsbestämt omställningsbidrag 2011-2012. Det ska få de ansvarsfulla fastighetsägarna att byta till moderna och effektiva avlopp!
 – Många minns till exempel de stora framgångarna med ett sådant bidrag vid byte av oljepannor för ett antal år sedan.

Stambytt avlopp
Aktionsgruppen uppvaktar mäklar- och besiktningsorganisationerna för att uppmärksamma dem på problematiken.
 – Idag är avloppens standard i fritidshuset och sommarstugan den kanske mest bortglömda frågan vid köp och försäljning.
 – Men precis på samma sätt som stambyte påverkar priset uppåt vid köpet av bostadsrätts-lägenhet, måste bytet av ett icke-godkänt avlopp i t ex ett fritidshus få betydelse, anser Hampe Mobärg.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp och VD i Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson