2009-12-08 13:15Pressmeddelande

ROT-avdrag minskar svartjobb och ökar skatteintäkterna

null

En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen har gett övervägande positiva signaler. Dessa presenterades i rapporten ”Ros och ris om ROT” i samband med firandet av avdragets ettårsdag den 8 december.

– ROT-avdraget har haft en positiv betydelse vad gäller att skapa nya vita jobb. Det anser närmare 80 % av företagen i enkäten. Andelen är störst i de största företagen (närmare 90 %) men även i de minsta företagen med mindre än fem anställda, som sannolikt i allra störst omfattning drabbas av konkurrensen från svartjobb, är det över 70 % som anser att ROT-avdraget minskar svartjobben i branschen, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

70 % av företagen använder den s.k. ROT-klausulen.

– Det är väldigt bra att våra medlemmar använder sig av den s.k. ROT-klausulen som klargör affärsförhållandet med privatkunderna och samtidigt förenklar hanteringen av skattereduktionen säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna.

Tre fjärdedelar av företagen anser att det går bra att hantera fakturamodellen.

– Hanteringen från Skatteverket har varit föredömlig för våra medlemmar. För dem som fyller i blanketten korrekt kommer pengarna inom någon vecka. Beslutet om och rutinerna kring ROT-avdraget visar ju att det är möjligt för politiker att göra en rejäl insats mot svartjobb säger Björn Hellman VD för Målaremästarna.

Meningarna inom byggbranschen om fakturamodellen skriftar dock och det är här som riset finns. 15 procent av företagen anser att modellen fungerar dåligt. De anser främst att det är svårt att få korrekta uppgifter från kunden samt att avgöra om ett visst arbete omfattas av reglerna för skattereduktion samt att Skatteverket bör sköta ROT-avdraget direkt med privatpersonerna utan inblandning av företagen.

– Det är roligt att se att företagen är så positiva till ROT-avdraget. Mest positivt är självklart effekten på svartarbeten, säger Jan Siezing, VD på Elektriska Installatörsorganisationen EIO. De negativa synpunkterna med fakturamodellen var förväntade och modellen är något som vi tror går att förbättra och förenkla.

– ROT-avdraget har också visat sig vara en god affär för staten, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier. Varje krona i skattereduktion ger 1,50 krona i skatteintäkt i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter.

För ytterligare information kontakta: Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier, tfn 0708-99 58 65, Lars Jagrén, chefekonom Företagarna 0704-971 760, Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna 08-762 70 72, Björn Hellman VD Målaremästarna 0770-93 90 15,
Jan Siezing VD Elektriska Installatörsorganisationen EIO 070-532 10 18
_________________________________________________________________________________

Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Företagarna, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målarmästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen.  


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson