2009-01-15 10:00Pressmeddelande

ROT-avdrag skapar vita jobb och räddar miljön

null

­- Regeringen har fattat beslut om att det så kallade ROT-avdraget ska återinföras för att motverka den ekonomiska krisen. Men ett rätt utformat ROT-avdrag kan också rädda miljön, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna (ME)

I Sverige finns närmare en miljon enskilda avlopp. Enligt studier är mer än hälften av dessa trasiga eller fungerar dåligt. Cirka 300 000 av dessa finns i Sveriges kustområden och bidrar till skadliga utsläpp av fosfor. Enligt sakkunniga släpper de 10 procent av de svenska hushållen med enskilt avlopp ut lika mycket övergödande ämnen som 9 av 10 svenskar som är anslutna till kommunala reningsverk. Detta beror på att många enskilda avlopp är undermåliga.

­- Maskinentreprenörerna anser att det är rimligt att ROT-avdraget nu utformas på ett sätt som gör att sommarstugeägare och bofasta som är skyldiga att installera godkända enskilda avlopp får rätt till ROT-avdrag. Det är inte bara bra för samhällsekonomin på kort sikt, utan också en nödvändig miljöåtgärd, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna.

Ett rätt utformat ROT-avdrag skapar jobb, minskar svartjobben och påskyndar arbetet med att rädda Östersjön.

­­- Människor vill ta ett miljöansvar. Men att betala hela installationen av ett enskilt avlopp kostar omkring 100 000 kronor. Och det är viktigt att ombyggnaderna sker av yrkeskunniga entreprenörer, annars blir miljövinsterna inte lika stora, säger Mobärg.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna. Tel: 0730-298856

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson