2015-01-30 16:29Pressmeddelande

Samförstånd över gränserna

Skogsindustrierna, Sveriges Kommuner och Landsting och Miljöpartiet må vara osams om det mesta här i världen, men en sak var de rörande eniga om när de möttes i debatt under Stora Infradagen 2015.

Carina Håkansson, Skogsindustrierna, Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och landsting samt Karin Svensson Smith, Miljöpartiet sade alla tre med eftertryck att det är staten som ska ansvara för den gemensamma infrastrukturen, finansieringen inkluderat.

Men där slutade också samstämmigheten. Frågan om slitageavgifter skiljde skogsindustrierna och miljöpartiet med en avgrund.

– Vi betalar våra kostnader som det är idag, en slitageavgift är i praktiken en orättvis skatt som slår mot vår konkurrenskraft.

– Det är rimligt att det är rättvist, men det är det inte idag, för Skogsindustrierna inte täckte inte alls de faktiska kostnaderna för sin miljöpåverkan från långa transportkörningar, menade Karin Svensson Smith (MP) menade att var och en ska betala efter det slitage verksamheten förorsakar. .

– Vi är helt emot, en slitageavgift ska inte vara en universalmedicin mot allt. Idag finns det alltför många olika meningar om vad man ska uppnå med en sådan. Politikerna måste bestämma sig för vad den ska vara bra för, replikerade Carina Håkansson.

Hur länge det dröjer innan en eventuell slitageavgift kan bli verklighet är klart.

– Sannolikt inte inom den här mandatperioden, spådde infrastrukturminister Anna Johansson under förmiddagen.

– Vi får väl se, sade Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith. Hur det blir till slut är alltså skrivet i framtiden.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson