2008-03-29 08:06Pressmeddelande

Skånes tillväxt kräver bättre infrastuktur

Vid Maskinentreprenörernas, ME:s, Region Södras Årsstämma i Ystad lördagen den 29 mars 2008 fattade styrelsen beslut om detta uttalande:

UTTALANDE:

Bättre infrastruktur i Skåne är nödvändig för tillväxten
Skåne och södra Götaland är Sveriges entrédörr mot Europa. Ändå är väg- och järnvägsnätet här inte i ett acceptabelt skick. Vid flera uppmärksammade tal på Maskinentreprenörernas "Stora Infradag" första februari bekräftade såväl representanter från regering som opposition infrastrukturens betydelse för tillväxten i landet. Trots detta är både vägnät och järnvägar en flaskhals i vårt södra län. Inte minst i de östra delarna av Skåne är kommunikationer och infrastruktur kraftigt eftersatt.

När myndigheter och företag ligger i startgroparna för att finansiera vissa väg- och järnvägsprojekt med privat kapital, OPS, backar regeringen. Detta är obegripligt.

Vi maskinentreprenörer som dagligen arbetar med att bygga och underhålla väg- och järnvägsnätet ser hur underdimensionerad infrastrukturen är. Vi kan bara se fördelar med att tidigarelägga projekt med hjälp av finansieringsformen OPS.

Sådana projekt kan vara utbyggnad av E 22:an och en fyrspårig järnväg mellan Malmö och Lund.

Om inte Sverige och Skåne ska fortsätta tappa placeringar i välfärdstoppen behövs en bättre infrastruktur.

Årsstämman i Maskinentreprenörerna, ME, Region Södra

Olle Schönström, ordförande Maskinentreprenörerna Region Södra
Tel. 070/659 99 80

Per Ek, Regionchef ME Södra
Tel. 0708/101959

Övrig information gällande ME finns på www.me.se

________________________________________________________________________

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson